Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • PRO60: Hvordan vet vi hvilket stadium laderen er på?
  See answer

  PRO60 vil gi deg beskjed når ladingen er fullført.

 • PRO60: Hvor vannfast er den med skorsteinen?
  See answer

  Enheten er konstruert etter IP40-klassifikasjon for innendørs bruk.

 • PRO60: Kan du også bruke den til 6 V, 24 V eller 48 V?
  See answer

  PRO60 er en 12 V lader

 • PRO60: Kan du lade mer enn ett separat batteri?
  See answer

  Ja, så lenge riktige retningslinjer for parallell lading følges.

 • PRO60: Hva er adaptiv lading?
  See answer

  PRO60 kan finne ut batteristørrelsen og bruker den tryggeste, hurtigste ladehastigheten for batteriet som den er tilkoblet.

 • CT5 TIME TO GO: Hvorfor er laderen kalt TIME TO GO?
  See answer

  Fordi den viser hvor mye tid som gjenstår før ladingen er fullstendig.

 • CT5 TIME TO GO: Jeg kan ikke garantere at jeg vil være hjemme når laderen sier at den er ferdig. Skal jeg koble den fra og fortsette ladingen når jeg kommer hjem?
  See answer

  Nei, du trenger ikke å overvåke laderen. Den vil automatisk bytte til vedlikeholdsmodus og holde batteriet fulladet inntil du kommer tilbake.
  Hvis du ønsker å la batteriet være i vedlikeholdsmodus over lengre tid, må du se til at laderen har ladet batteriet vellykket og at "Pleie"-lyset vises.

 • CT5 TIME TO GO: Hvis jeg velger rekondisjonering, hvordan vet jeg når det er ferdig?
  See answer

  Når laderen er i "Pleie"-modus betyr det også at rekondisjonering er fullstendig. Rekondisjonering aktiveres ved å trykke på modusknappen og velge "Rekondisjonering".

 • CT5 START/STOP: Hvor mange ampere gir START/STOPP?
  See answer

  Det gir maksimum 3,8 A og varierer avhengig av batteriets behov.

 • CT5 START/STOP: Kan jeg bruke laderen om vinteren? Den har ingen vinterinnstilling.
  See answer

  Ja, du kan bruke laderen om vinteren, siden den har en innebygget temperatursensor som regulerer utmatingsspenningen avhengig av omgivelsestemperaturen.

 • MXTS 70/50: is lit

  Denne indikasjonen har alltid en forklaring på Ah &-infoskjermen.

  E01: Reversert polaritet.
  Test: Sørg for at pluss-kabelen/klemmen (+) er koblet til plusspolen, og at minus-kabelen/klemmen (-) er koblet til minuspolen.

  E02: Overspenning. Det tilkoblede batteriet har høyere spenning enn det valgte ladeprogrammet.
  Test: Sørg for at batteriet og det valgte ladeprogrammet samsvarer.

  E03: Tidsavbrudd trinn 1: Avsulfatering. Batteriet er sulfatert, og kan ikke lades på korrekt måte.
  Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

  E04: Tidsavbrudd trinn 2. Myk start. Batteriet kan ikke lades opp på korrekt måte.
  Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

  E05: Analyser. Laderen holder ikke på ladingen.
  Test: Fjern alle parallelle ladninger på batteriet, og start ladesyklusen på nytt. Hvis analysen mislykkes på nytt, må batteriet byttes ut.

  E06: Batteriet er overopphetet. Laderen har oppdaget et batteri som er for varmt – over +60 °C. Trykk på Pause/Start for å gjenoppta ladingen når temperaturen faller under temperaturgrensen.
  Test: Sørg for at det ikke er omgivelsestemperaturen som er for varm. Hvis det ikke er tilfellet, må batteriet byttes ut.

  E07: Lav batterispenning i forsyningsprogrammet. Spenningen i det tilkoblede batteriet er for lav til å fortsette. Enten er det tilkoblede batteriet 12 V mens laderen er i 24 V-modus, eller så er de parallelle ladningene for høye.
  Test: Hvis et 12 V-batteri er tilkoblet, sjekker du om enheten er i 24 V-modus. Prøv å fjerne alle parallelle ladninger.

  E08: Overspenning i forsyningen. Laderen har deaktivert effekten fordi spenningen er for høy.
  Test: Sørg for at klemmene ikke er forkortet. Se også etter store parallelle ladninger på batteriet.

  E99: Overspenningsvern. Hvis batterispenningen er lavere enn 17 V, tennes ERROR LED når 24 V-modus er valgt.
  Trykk på START/STOP-knappen for å fortsette i 12 V-modus. Trykk på HEV eller SENK for å bytte til 24 V-modus.

 • MXTS 70/50: lyser

  Forklaring: Denne LED-lampen lyser når ladingen er avsluttet eller ikke har begynt ennå. Trykk på START/STOP-knappen for å starte eller gjenoppta.

 • MXTS 70/50: LED-skjermen lyser ikke når laderen bare er koblet til batteriet.

  Forklaring: Pluggen må kobles til for at LED-lampene og skjermen skal lyse.

 • MXTS 70/50: LED-skjermen lyser ikke når laderen bare er koblet til strømuttaket.

  Forklaring: Skjermen og LED-lampene skal lyse når laderen kobles til strømuttaket. Viftene skal også aktiveres.
  Test: Sørg for at det kommer strøm fra strømuttaket.

 • MXTS 70/50: Temperature LED is not lit

  Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller skadet. Laderen antar romtemperaturen og lader uten temperaturkompensasjon.

 • MXTS 70/50: Temperaturlampen lyser

  Forklaring: Denne LED-lampen slås automatisk på når temperatursensoren kobles til.