Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • CT5 TIME TO GO: Hva er forskjellen mellom TIME TO GO og en MXS 5.0-lader?
  See answer

  TIME TO GO har et annet display. I stedet for de ulike ladetrinnene ser du et display som teller ned tiden som gjenstår inntil batteriet kan brukes.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble laderen min til Battery Sense?
  See answer

  Nei, det kan du ikke. Du trenger CTEK-tilbehør – for more informasjon se
  http:/www.ctek.com/no/no/accessories/

 • SMARTPASS 120S: Hvordan kan jeg vite om Smartpass 120S fungerer?
  See answer

  Se håndboken for en forklaring av lyssekvenser.

 • D250SE: Hvilke batteristørrelser kan D250SE brukes med?
  See answer

  40-300Ah

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor vises «Batterikapasitet 75 Ah» når jeg installerer senderen?
  See answer

  Dette er standard batterikapasitet. Klikk for å justere batterikapasiteten slik at den passer til kjøretøyet.

 • SMARTPASS 120: Hvilke ledningsdimensjoner skal jeg bruke til Smartpass 120?
  See answer

  Se «Lednings- og sikringsanbefalinger» i håndboken.

 • D250SA: Hvilken sikringsstørrelse skal jeg bruke til D250SA?
  See answer

  30 A

 • D250SA: Hvordan aktiverer jeg Smart-alternatorinnstillingen?
  See answer

  D250SA har en svart og en rød ledning, der den røde ledningen må kobles til en tenningssignalledning +15 (DIN 72552).

 • PRO60: Hvordan vet vi hvilket stadium laderen er på?
  See answer

  PRO60 vil gi deg beskjed når ladingen er fullført.

 • XC 0.8: bytter til når ladingen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 6,5V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 6,5V og 7,2V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 6,5V.

 • MXS 3.6, M45, XS 800: bytter til når ladingen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.

 • MXS 3.6, M45, MXS 3600: og lyser (blinker raskt) samtidig

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
  Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.

 • XS 800, XC 0.8: og lyser (blinker raskt) samtidig, og det høres en tikkende lyd

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
  Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.

 • MXTS 70/50: is lit

  Denne indikasjonen har alltid en forklaring på Ah &-infoskjermen.

  E01: Reversert polaritet.
  Test: Sørg for at pluss-kabelen/klemmen (+) er koblet til plusspolen, og at minus-kabelen/klemmen (-) er koblet til minuspolen.

  E02: Overspenning. Det tilkoblede batteriet har høyere spenning enn det valgte ladeprogrammet.
  Test: Sørg for at batteriet og det valgte ladeprogrammet samsvarer.

  E03: Tidsavbrudd trinn 1: Avsulfatering. Batteriet er sulfatert, og kan ikke lades på korrekt måte.
  Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

  E04: Tidsavbrudd trinn 2. Myk start. Batteriet kan ikke lades opp på korrekt måte.
  Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

  E05: Analyser. Laderen holder ikke på ladingen.
  Test: Fjern alle parallelle ladninger på batteriet, og start ladesyklusen på nytt. Hvis analysen mislykkes på nytt, må batteriet byttes ut.

  E06: Batteriet er overopphetet. Laderen har oppdaget et batteri som er for varmt – over +60 °C. Trykk på Pause/Start for å gjenoppta ladingen når temperaturen faller under temperaturgrensen.
  Test: Sørg for at det ikke er omgivelsestemperaturen som er for varm. Hvis det ikke er tilfellet, må batteriet byttes ut.

  E07: Lav batterispenning i forsyningsprogrammet. Spenningen i det tilkoblede batteriet er for lav til å fortsette. Enten er det tilkoblede batteriet 12 V mens laderen er i 24 V-modus, eller så er de parallelle ladningene for høye.
  Test: Hvis et 12 V-batteri er tilkoblet, sjekker du om enheten er i 24 V-modus. Prøv å fjerne alle parallelle ladninger.

  E08: Overspenning i forsyningen. Laderen har deaktivert effekten fordi spenningen er for høy.
  Test: Sørg for at klemmene ikke er forkortet. Se også etter store parallelle ladninger på batteriet.

  E99: Overspenningsvern. Hvis batterispenningen er lavere enn 17 V, tennes ERROR LED når 24 V-modus er valgt.
  Trykk på START/STOP-knappen for å fortsette i 12 V-modus. Trykk på HEV eller SENK for å bytte til 24 V-modus.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: lyser

  Forklaring 1: Polvending.
  Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

  Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
  Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

  Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
  Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

  Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

  Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 4.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 4, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: lyser og skifter så til feilmodus

  Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
  Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
  Test: Batteriet må skiftes ut.

 • MXT 4.0: lyser og skifter så til feilmodus

  Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
  Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
  Test: Batteriet må skiftes ut.

 • MXS 7000, M100, ZAFIR 100, MXS 7.0: blinker i 4 timer og skifter så til feilmodus

  Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, PRO15S, M300, MXS 25EC, M200, M15: blinker og skifter så til feilmodus

  Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.