Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • PRO BATTERY TESTER: Hva gjør en PRO BATTERY TESTER?
  See answer

  Den måler batteriets helsetilstand, og kan også teste startmotoren og alternatorfunksjonen.

 • PRO BATTERY TESTER: Hvilke batterier kan testes med en PRO BATTERY TESTER?
  See answer

  Du kan teste 12V-startbatterier med blysyre mellom 100 og 900 CCA.

 • PRO60: Er klemmene bedre på denne enn på 70/50?
  See answer

  Klemmene er de samme som på 70/50.

 • PRO60: Hvorfor har den ulike lademoduser tilgjengelig når den har adaptiv lading?
  See answer

  PRO60 kan vurdere batteristørrelsen, ikke teknologien.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor forsvinner ikke panelet med en figur fra Battery Sense-ikonet?
  See answer

  Panelet (iPhone) viser hvor mange sendere som har gul eller rød status eller ikke har blitt oppdatert i løpet av de siste sju dagene. Panelet vil forsvinnet når appen har oppdatert og/eller ladetilstanden har endret seg til grønn.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor finner jeg ikke appen på App Store? Jeg har en iPhone
  See answer

  Hvis du har en iPhone som ikke støtter iOS 7 eller høyere, vil ikke appen vises på App Store.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor finner jeg ikke appen på Google Play? Jeg har en Android-telefon
  See answer

  Hvis du har en Android-telefon som ikke støtter OS 4.4 eller høyere, vil ikke appen vises på Google Play.

 • CT5 START/STOP: Kan jeg lade batteriet gjennom sigarettenneruttaket?
  See answer

  Hvis sigarettenneruttaket er koblet til batteriet selv om tenningen ikke er på, kan du lade batteriet. Du trenger en CONNECT Cig-plugg eller en INDICATOR Cig-plugg til dette.

 • CT5 START/STOP: Hvordan skal jeg koble til laderen? Min bil har et BMS (Battery Management System).
  See answer

  Koble den røde klemmen (eller maljen) til batteriets plusspol (+). Du kan koble til den svarte negative (-) klemmen (eller maljen) til chassiset eller et anbefalt jordingspunkt.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvorfor viser ikke prosentandelen 100 % når spenningsmåleren er høyere enn 12,8 V, som skal indikere et fulladet batteri?
  See answer

  En måling av spenningen for å beregne ladestatusen for et blybatteri kan bare gjøres når batteriet har stått ubrukt en bestemt periode – noen ganger mer enn 10 timer. Denne situasjonen vil gjerne oppstå etter at man har ladet batteriet eller f.eks. etter en kjøretur. Batterisensoren tar dette i beregning når ladestatusen anslås.

 • XC 0.8: bytter til når ladingen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 6,5V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 6,5V og 7,2V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 6,5V.

 • MXS 3.6, M45, XS 800: bytter til når ladingen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 12,9 V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 12,9 V og 14,4 V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 12,9V.

 • MXS 3.6, M45, MXS 3600: og lyser (blinker raskt) samtidig

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
  Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.

 • XS 800, XC 0.8: og lyser (blinker raskt) samtidig, og det høres en tikkende lyd

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
  Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.

 • MXTS 70/50: is lit

  Denne indikasjonen har alltid en forklaring på Ah &-infoskjermen.

  E01: Reversert polaritet.
  Test: Sørg for at pluss-kabelen/klemmen (+) er koblet til plusspolen, og at minus-kabelen/klemmen (-) er koblet til minuspolen.

  E02: Overspenning. Det tilkoblede batteriet har høyere spenning enn det valgte ladeprogrammet.
  Test: Sørg for at batteriet og det valgte ladeprogrammet samsvarer.

  E03: Tidsavbrudd trinn 1: Avsulfatering. Batteriet er sulfatert, og kan ikke lades på korrekt måte.
  Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

  E04: Tidsavbrudd trinn 2. Myk start. Batteriet kan ikke lades opp på korrekt måte.
  Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

  E05: Analyser. Laderen holder ikke på ladingen.
  Test: Fjern alle parallelle ladninger på batteriet, og start ladesyklusen på nytt. Hvis analysen mislykkes på nytt, må batteriet byttes ut.

  E06: Batteriet er overopphetet. Laderen har oppdaget et batteri som er for varmt – over +60 °C. Trykk på Pause/Start for å gjenoppta ladingen når temperaturen faller under temperaturgrensen.
  Test: Sørg for at det ikke er omgivelsestemperaturen som er for varm. Hvis det ikke er tilfellet, må batteriet byttes ut.

  E07: Lav batterispenning i forsyningsprogrammet. Spenningen i det tilkoblede batteriet er for lav til å fortsette. Enten er det tilkoblede batteriet 12 V mens laderen er i 24 V-modus, eller så er de parallelle ladningene for høye.
  Test: Hvis et 12 V-batteri er tilkoblet, sjekker du om enheten er i 24 V-modus. Prøv å fjerne alle parallelle ladninger.

  E08: Overspenning i forsyningen. Laderen har deaktivert effekten fordi spenningen er for høy.
  Test: Sørg for at klemmene ikke er forkortet. Se også etter store parallelle ladninger på batteriet.

  E99: Overspenningsvern. Hvis batterispenningen er lavere enn 17 V, tennes ERROR LED når 24 V-modus er valgt.
  Trykk på START/STOP-knappen for å fortsette i 12 V-modus. Trykk på HEV eller SENK for å bytte til 24 V-modus.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: lyser

  Forklaring 1: Polvending.
  Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

  Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
  Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

  Forklaring 3: Laderen er ikke koblet til et 12 V-batteri.
  Test: Test med et nytt 12 V-batteri.

  Forklaring 4: Ladeforløpet avbrytes i trinn 1.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 1, er batteriet sulfatert og må skiftes ut.

  Forklaring 5: Ladeforløpet avbrytes i trinn 4.
  Test: Start ladeforløpet på nytt. Hvis det fremdeles avbrytes i trinn 4, kan ikke batteriet lades, og må skiftes ut.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, MXT 14, MXS 7000, PRO15S, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: lyser og skifter så til feilmodus

  Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
  Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
  Test: Batteriet må skiftes ut.

 • MXT 4.0: lyser og skifter så til feilmodus

  Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
  Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

  Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
  Test: Batteriet må skiftes ut.

 • MXS 7000, M100, ZAFIR 100, MXS 7.0: blinker i 4 timer og skifter så til feilmodus

  Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.

 • MXS 25, M25, PRO25S, PRO25SE, PRO15S, M300, MXS 25EC, M200, M15: blinker og skifter så til feilmodus

  Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.