Important! We are up and running and with our chargers in stock, welcome with your inquiry.

MXT 14

For større kjøretøy med 24V batterier

MXT 14

For større kjøretøy med 24V batterier

MXT 14

For større kjøretøy med 24V batterier
Mangler bilde

Produktinformasjon

 • Produktinformasjon

  For større kjøretøy med 24V batterier

  Den ideelle 24V løsningen

  MXT 14 er designet for batterier som utsettes for betydelig belastning og er ideell for kommersielle kjøretøy, busser, lastebiler og verksteder for kommersielle kjøretøy.

  MXT 14 profesjonell 8-trinns batterilader med ladestrøm 14 A for 24 V-batterier som har kapasitet fra 28-300 Ah, og egnet for vedlikeholdslading av batterier som har kapasitet opp til 500 Ah. Den har inkludert batteridiagnose som viser om et batteri kan motta og beholde ladning, en Recond-modus for gjenoppretting og rekondisjonering av lagoppdelte og dyputladede batterier, og en integrert temperatursensor for optimalisert lading uansett værforhold. MXT 14 har også en forsyningsmodus som gjør at den kan brukes som en 24V strømkilde.

   ;*;Lader 24V batterier fra 28-300Ah ;*;Recond-program ;*;Temperatursensor for å kompensere for kalde forhold ;*;Kan brukes som 24 V strømkilde ;*;IP44-klassifisert for utendørs bruk
    ;*;Helautomatisk "koble til og glem" 8-trinns lading ;*;Patentbeskyttet vedlikeholdslading opptil 500Ah ;*;Lettlest LED-display ;*;Sikker gnistfri drift ;*;Beskyttet mot revers polaritet ;*;Kortslutningssikker ;*;2 års garanti
    Teknisk informasjon
    Driftstemperatur, omgivelser
    -20 °C til +50 °C
    Posisjonering
    Bærbar (kan monteres), Veggmontering (med spesiellt monteringssett)
    Garanti
    2 år
    Inn
    220–240 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A
    Ut
    28.8/31.6/27.2V, 14A
    Startspenning
    2.0 V
    Returstrøm*
    Mindre enn 1 Ah/måned
    Batterityper
    24 V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapasitet
    28–500 Ah
    Inntrengningsbeskyttelse
    IP44
    Rippel**
    Mindre enn 4 %
    Brukermanual

    MXT_14-manual-low-NO-NO.pdf

    MXT_14-safetyinstruction-low-NO-NO.pdf
   • Inne i boksen
    Produktark

    MXT_14-productsheet-low-NO-NO.pdf
    FAQ
    Temperaturlampen lyser See answer
    Forklaring Multi XT 14000: LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.

    Forklaring MXT 14: Dette er normalt, lampen lyser for å angi at temperatursensoren er aktivert. Hvis lampen er slukket, tyder det på LS-avbrudd eller kortslutning i kabelen.
    blinker, og skifter så til See answer
    Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
    Temperaturlampen blinker See answer
    Forklaring: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
    Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet See answer
    Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

    Forklaring: Batterispenningen kan være under 7V.
    Test: Prøv å lade batteriet i strømforsyningsmodus (Supply) i ca. 5 min. Prøv deretter vanlig lading.
    Test: Test laderen på et nytt batteri.
    Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket See answer
    Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
    Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
    Temperaturlampen lyser See answer
    Det er normalt – LED-lampen lyser, noe som indikerer at temperatursensoren er aktivert.
    Laderen er i vedlikeholdsmodus, men det ser ikke ut til at gjenoppbyggingen er fullført See answer
    Recond-programmet begynner med det vanlige ladeprogrammet, men har en kondisjoneringsfase etter ladingen, som automatisk etterfølges av vedlikeholdsprogrammet. Recond-lyset “R” på øverste rad kan være vanskelig å se ettersom det tennes etter den tredje ladelampen. Det slås av når kondisjoneringen er fullført (varighet: 0,5–4 timer). Deretter tennes det fjerde, grønne vedlikeholdslyset.
    Feillampen lyser See answer
    Forklaring 1: Polvending.
    Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

    Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
    Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.
    lyser og skifter så til feilmodus See answer
    Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

    Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
    Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

    Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
    Test: Batteriet må skiftes ut.
    lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus See answer
    Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

    Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
    Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
    Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

    Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
    Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
    Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

    Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
    Test: Skift ut batteriet.
    Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet See answer
    Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampen skal lyse.