COVID-19 UPDATE: We're open for business as usual – thanks for visiting our site.

MXTS 70/50

Verkstedslader til 12V og 24V blysyrebatterier

MXTS 70/50

Verkstedslader til 12V og 24V blysyrebatterier

MXTS 70/50

Verkstedslader til 12V og 24V blysyrebatterier
Mangler bilde

Produktinformasjon

 • Produktinformasjon

  Verkstedslader til 12V og 24V blysyrebatterier

  Kraftig lading

  MXTS 70/50 er en kraftig, unik verkstedlader som er spesialutviklet for alle 12V og 24V blysyrebatterier, inkludert AGM- og EFB Stop/Start-typer.

  MXTS 70/50 er en helautomatisk 8-trinns lader som valgbart forsyner 50 A / 12 V eller 50 A / 24 V til batterier med kapasitet fra 20–1500 Ah (for 12 V) og 20–1500 Ah (for 24 V), men konstant 50 A strømforsyning i 12V- og 24V-modus. Opptil 70 A energi er automatisk tilgjengelig for midlertidig høye belastninger i 12V-modus. Den har inkludert batteridiagnose som viser om et batteri kan motta og beholde ladning, en Recond-modus for rekondisjonering av dyputladede batterier, og en integrert temperatursensor for optimalisert lading.

   ;*;Valgbart strømforsyningsprogram for konstant spenningsutmating ;*;Patentbeskyttet flyt-/puls-vedlikeholdslading ;*;Recond-funksjon ;*;Kraftig 6m avtakbare ladekabler og klemmer ;*;LED-displayer for lading, ladespenning, ladetid og energiindikasjon
    ;*;Helautomatisk 8-trinns lading ;*;Valgbare moduser for optimal tilpasning av batteristørrelse. ;*;Patentbeskyttet avsulfateringsfunksjon ;*;Temperatursensor for optimalisert lading ;*;Kraftig aluminiumhus (IP20-klassifisert) ;*;Kompatibel med Pro-tilbehør. ;*;Sikker gnistfri drift ;*;Beskyttet mot revers polaritet ;*;Kortslutningssikker ;*;2 års garanti
    Teknisk informasjon
    Driftstemperatur, omgivelser
    -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
    Posisjonering
    Bærbar (kan monteres), Veggmontering (med spesiellt monteringssett)
    Garanti
    2 år
    Inn
    220–240 VAC, 47–64 Hz, 7.2 A
    Ut
    14.4 V, 50 A
    Startspenning
    2.0 V
    Returstrøm*
    Mindre enn 1 Ah/måned
    Batterityper
    12 V:, 24 V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapasitet
    20–1500 Ah
    USB
    USB-porten brukes av en tekniker eller erfaren bruker, men ikke sluttbruker, til nedlasting av parametere for ladeprogram fra en PC.
    Inntrengningsbeskyttelse
    IP20
    Rippel**
    Mindre enn 4 %
    Brukermanual

    MXTS_70_50-manual-low-NO-NO.pdf

    MXTS_70_50-safetyinstruction-low-NO-NO.pdf
   • Inne i boksen
    Produktark

    MXTS_70_50-productsheet-low-NO-NO.pdf
    FAQ
    Temperature LED is not lit See answer
    Forklaring: Temperatursensoren er frakoblet eller skadet. Laderen antar romtemperaturen og lader uten temperaturkompensasjon.
    Temperaturlampen lyser See answer
    Forklaring: Denne LED-lampen slås automatisk på når temperatursensoren kobles til.
    lyser See answer
    Forklaring: Denne LED-lampen lyser når ladingen er avsluttet eller ikke har begynt ennå. Trykk på START/STOP-knappen for å starte eller gjenoppta.
    is lit See answer
    Denne indikasjonen har alltid en forklaring på Ah &-infoskjermen.

    E01: Reversert polaritet.
    Test: Sørg for at pluss-kabelen/klemmen (+) er koblet til plusspolen, og at minus-kabelen/klemmen (-) er koblet til minuspolen.

    E02: Overspenning. Det tilkoblede batteriet har høyere spenning enn det valgte ladeprogrammet.
    Test: Sørg for at batteriet og det valgte ladeprogrammet samsvarer.

    E03: Tidsavbrudd trinn 1: Avsulfatering. Batteriet er sulfatert, og kan ikke lades på korrekt måte.
    Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

    E04: Tidsavbrudd trinn 2. Myk start. Batteriet kan ikke lades opp på korrekt måte.
    Test: Prøv å starte ladesyklusen på nytt. Hvis den fortsatt mislykkes ved trinn 1, er batteriet sulfatert og må byttes ut.

    E05: Analyser. Laderen holder ikke på ladingen.
    Test: Fjern alle parallelle ladninger på batteriet, og start ladesyklusen på nytt. Hvis analysen mislykkes på nytt, må batteriet byttes ut.

    E06: Batteriet er overopphetet. Laderen har oppdaget et batteri som er for varmt – over +60 °C. Trykk på Pause/Start for å gjenoppta ladingen når temperaturen faller under temperaturgrensen.
    Test: Sørg for at det ikke er omgivelsestemperaturen som er for varm. Hvis det ikke er tilfellet, må batteriet byttes ut.

    E07: Lav batterispenning i forsyningsprogrammet. Spenningen i det tilkoblede batteriet er for lav til å fortsette. Enten er det tilkoblede batteriet 12 V mens laderen er i 24 V-modus, eller så er de parallelle ladningene for høye.
    Test: Hvis et 12 V-batteri er tilkoblet, sjekker du om enheten er i 24 V-modus. Prøv å fjerne alle parallelle ladninger.

    E08: Overspenning i forsyningen. Laderen har deaktivert effekten fordi spenningen er for høy.
    Test: Sørg for at klemmene ikke er forkortet. Se også etter store parallelle ladninger på batteriet.

    E99: Overspenningsvern. Hvis batterispenningen er lavere enn 17 V, tennes ERROR LED når 24 V-modus er valgt.
    Trykk på START/STOP-knappen for å fortsette i 12 V-modus. Trykk på HEV eller SENK for å bytte til 24 V-modus.
    LED-skjermen lyser ikke når laderen bare er koblet til batteriet. See answer
    Forklaring: Pluggen må kobles til for at LED-lampene og skjermen skal lyse.
    LED-skjermen lyser ikke når laderen bare er koblet til strømuttaket. See answer
    Forklaring: Skjermen og LED-lampene skal lyse når laderen kobles til strømuttaket. Viftene skal også aktiveres.
    Test: Sørg for at det kommer strøm fra strømuttaket.