D250S DUAL

Lad mens du kjører

D250S DUAL

Lad mens du kjører

D250S DUAL

Lad mens du kjører
Mangler bilde

Produktinformasjon

 • Produktinformasjon

  Lad mens du kjører

  Batteri-til-batteri-lader i dobbelt batteriapplikasjon

  Laderen D250S DUAL får energi fra likestrømskilder som dynamoer, solpaneler og vindkraftgeneratorer og optimaliserer denne energien for lading av ulike typer batterier.

  D250S DUAL er en helautomatisk, 5-trinns lader som leverer 20 A til 12 V batterier på 40–300 Ah. Den får energi fra likestrømskilder som dynamoer, solpaneler og vindkraftgeneratorer, og optimaliserer denne energien for lading av ulike typer batterier. D250S DUAL velger automatisk beste likestrømskilde som den er koblet til (av to) for dette formålet, og skifter mellom dem for å oppnå høy effektivitet når det gjelder flertrinns ladning. Egnet for alle typer blysyrebatterier (våt, MF, Gel og AMG). Laderen er IP65-klassifisert (sprut- og støvsikker samt godkjent for utendørs bruk) og beskytter elektronikken i kjøretøyene. Laderen leveres med en 2 års garanti.

   ;*;Maks ladestrøm 20A. ;*;Lader batterier fra 40Ah til 300Ah. ;*;Automatisk separasjon av start-/forbruksbatteri. ;*;Tilpasses parallelle energikilder. For bruk med omformer, solenergi eller begge deler. ;*;Innebygd solenergiregulator og temperaturføler.
    ;*;Inngangsspenning 12,9-22V ls; 14,4V ladespenning. ;*;Flertrinns lading fra dynamoer og solpaneler ;*;Batteriseparator som eliminerer dioder og VSR-releer ;*;Vedlikeholdslading av generatorbatteri ;*;Solpanelregulator med Maximum Power Point Tracking, synkronisert med andre kilder som generator ;*;Forenklet installasjon og forbedring av ytelsen ved svimerker på fjernbatterier for buetrykk på ankervinsje gjennom å ikke ha behov for tunge kabler ;*;Sprut- og støvsikker (IP65) ;*;Maksimalisert batterilevetid på grunn av underladingstid ;*;Maksimalisert batterikapasitet når batteriet hodles fulladet for å unngå skadelige sulfatkrystaller på blyplatene og laginndeling av batterisyren. ;*;Mulighet til å ta ladning automatisk fra enhver strømkilde som er tilkoblet D250S DUAL ;*;Reduserte ladetider og kostnader ved å redusere motortomgang og avhengighet av AC-strøm onshore gjennom effektiv bruk av generator og solkraft ;*;Redusert miljøpåvirkning gjennom forlenget batterilevetid og redusert tomgangstid ;*;Minimal installasjonstid og -kostnad for å skifte ut et isolerende relé eller en diodeseparator
    Teknisk informasjon
    Inn
    23V maks
    Ut
    14.4V, 20A maks
    Returstrøm*
    Mindre enn 1 Ah/måned
    Omgivelsestemperatur
    -20 °C til +50 °C
    Batterityper
    Alle bly-syre-batterityper, 12V, VÅTE, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapasitet
    40-300Ah
    Garanti
    2 år
    MPPT
    Ja
    Isolasjonsklasse
    IP65
    Brukermanual

    D250S_DUAL-safetyinstruction-NO-NO.pdf

    D250S_DUAL-manual-NO-NO.pdf
   • Inne i boksen
    Produktark

    D250S_DUAL-Productsheet-low-NO-NO.pdf
    FAQ
    D250S DUAL
    Hvorfor begynner ikke D250S DUAL ladingen?
    See answer
    For å starte ladingen må tilførselsspenningen fra D250S DUAL være over 13,1 V ved driftsbatteriinngangen eller over 11,5 V fra solenergienheten på D250S DUAL. I tillegg må spenningen på driftsbatteriet være over 5 V.

    Mål spenningen på batteriene og verifiser at de er innenfor de nivåene som spesifiseres ovenfor.
    Strømlampen lyser ikke See answer
    Forklaring: Målbatterispenningen må være over 9 V.
    Strømlampene blinker raskt eller gløder svakt See answer
    Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning.
    D250S DUAL
    Hvorfor gløder POWER-LED-lampen svakt?
    See answer
    Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning fra startbatteriet.
    Laderen begynner ikke ladingen See answer
    Forklaring: For å starte ladingen må tilførselsspenningen være over 13,1 V på forsyningsbatteriinngangen eller over 11,5 V på en solenergienhet. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V. Solenergispenningen må også være høyere enn omformerinngangsspenningen.
    Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
    D250S DUAL
    Hvorfor blinker POWER-LED-lampen hurtig?
    See answer
    Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning fra startbatteriet.
    D250S DUAL
    Hvorfor er POWER-LED-lampen ikke tent?
    See answer
    Det kan være ulike årsaker.

    Se til at systemet er riktig koblet til og at jordingsterminalen er godt festet.

    Kontroller at spenningen på driftsbatteriet er over 9 V (POWER-LED-lampene lyser ved 9 V)
    D250S DUAL
    Feillampen blinker
    See answer
    Forklaring: Laderen har oppdaget et problem. Denne lampen blinker alltid samtidig som noen andre lamper lyser for å angi hva problemet er.

    Hvis bare strømlampen lyser, er temperaturen på målbatteriet for høy. Laderen vil ikke lade batteriet hvis temperaturen er over 65 °C. Når temperaturen blir lavere, starter ladingen på nytt automatisk.

    Hvis omformer- eller solenergilampen eller begge lyser når feillampen blinker, er det et forbindelsesproblem med målbatteriet. Kontroller tilkoblingene.
    Laderen slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av See answer
    Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. Utgangsstrømmen fra laderen er avhengig av inngangsspenningen. Med lavere inngangsspenning, reduseres utgangsstrømmen. Derfor kan det ta litt tid til laderen stopper. Den vil imidlertid ikke tappe forsyningsbatteriet, laderen slår seg av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det er strøm på solpanelet, brukes det til å lade målbatteriet.
    D250S DUAL
    Hvorfor blinker feillampen? (!)
    See answer
    Laderen har oppdaget et problem. Merk deg hvilken/hvilke LED-lamper som også blinker og hvilket problem som har oppstått. Se tabellen nedenfor: