SMARTPASS

Beskytt batteriet mot total utladning

SMARTPASS

Beskytt batteriet mot total utladning

SMARTPASS

Beskytt batteriet mot total utladning
Mangler bilde

Produktinformasjon

 • Produktinformasjon

  Beskytt batteriet mot total utladning

  Helautomatisk kontroll

  SMARTPASS kontrollerer og optimaliserer energien og har et batterivern for å sørge for at kritisk utstyr som radio, nødlys og navigasjonssystemer alltid fungerer. Det egner seg til båter, servicekjøretøy, campingbiler, campingvogner, RV-er og tyngre kjøretøy.

  SMARTPASS er et helautomatisk strømadminstrasjonssystem som kontrollerer og optimerer energi som produseres av generatorer eller tradisjonelle AC/DC-ladere, som deretter distribueres til batteribanker og forbrukere. Det kan håndtere opptil 80A for batterier mellom 28-800 Ah, og er egnet for alle typer 12V batterier. Det har også integrert batteribeskyttelse som beskytter startbatterier fra fullstendig utladning, og sikrer at viktig utstyr som radio, nødlys og navigasjonssystemer alltid fungerer. Brukt sammen med D250S DUAL, gir SMARTPASS optimal ladning via CTEK’s unike etappevise ladesyklus for å beskytte batteriene.

   ;*;Batteriseparering eliminerer dioder og VSR-releer ;*;Leverer 80A for hurtig gjenlading av batterier 28-500Ah ;*;Kompatibel med DUAL D250S og leverer opptil 100A ladning sammen med D250S Dual ;*;Prioriterer kritiske konsumenter og forsyner forbrukere direkte fra dynamoen ;*;Sprut- og støvsikker (IP65)
    ;*;Egner seg til båter, servicekjøretøy, campingbiler, campingvogner, RV-er og tyngre kjøretøy ;*;Helautomatisk ;*;Enkel å installere og bruke ;*;Maksimerer batteriets levetid ;*;Reduserte ladetider og kostnader ;*;Separerer forbrukere fra driftsbatterier for mer effektiv lading ;*;Temperaturbeskyttelse for driftsbatterier ;*;Sikker gnistfri drift ;*;Beskyttet mot revers polaritet ;*;Kortslutningssikker ;*;2 års garanti
    Teknisk informasjon
    Inn
    23V maks
    Ut
    14.4V, 80A maks
    Returstrøm*
    Mindre enn 1 Ah/måned
    Omgivelsestemperatur
    -20°C til +50°C (-4°F til +122°F)
    Batterityper
    Alle bly-syre-batterityper, 12V, VÅTE, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapasitet
    28-800Ah
    Garanti
    2 år
    Isolasjonsklasse
    IP65
    Brukermanual

    SMARTPASS-safetyinstruction-NO-NO.pdf

    SMARTPASS-manual-NO-NO.pdf
   • Inne i boksen
    Produktark

    smartpass-Productsheet-low-NO-NO.pdf
    FAQ
    Hvorfor begynner ikke SMARTPASS ladingen? See answer
    Sjekk tilkoblingene, inkludert jordingen. For å bli virksomt trenger SMARTPASS over 13,1 V fra startbatteriet. Spenningen på driftsbatteriet må være over 5 V.

    Mål spenningen og verifiser at de er innenfor de nivåene som spesifiseres ovenfor.
    SMARTPASS begynner ikke ladingen See answer
    Forklaring: Tilførselsspenningen må være over 13,1 V for å starte ladingen. Spenningen på målbatteriet må også være over 5 V.
    Test: Bruk et voltmeter til å kontrollere at spenningen er innenfor de angitte nivåene.
    Hvorfor forsyner ikke SMARTPASS konsumentene som er tilkoblet driftsbatteriet? See answer
    SMARTPASS vil slå av forbrukerutgangen hvis driftsbatteriet faller til 11,5 V. Dette vil hindre at batteriet skades fordi det tappes for mye. Forbrukerbatteriet må lades før driftsbatteriet slås på igjen.
    SMARTPASS
    Feil-LED-en er tent, hva har hendt?
    See answer
    SMARTPASS har oppdaget et problem. LED-enblinker med andre LED-er for å angi hva problemet er.

    Lampe 1 blinker: Det er oppdaget et problem med forbruksbatteriet. Strømmen til batteriet er for høy, eller SMARTPASS er overopphetet. Hvis strømmen er for høy, vil SMARTPASS forsøke å starte ladingen av batteriet fem ganger. Hvis alle fem forsøkene mislykkes, må SMARTPASS kobles fra begge batteriene før den kan startes på nytt. I så fall må kablene kontrolleres for kortslutning. Hvis SMARTPASS overopphetes, starter ladingen automatisk på nytt når temperaturen har falt igjen.

    Lampe 2 blinker: Det er oppdaget et problem med forbrukerutgangen som er koblet til startbatteriinngangen. Strømmen til forbrukerutgangen er for høy, eller SMARTPASS er overopphetet. Hvis strømmen er for høy, vil SMARTPASS forsøke å starte ladingen av batteriet fem ganger. Hvis alle fem forsøkene mislykkes, må SMARTPASS kobles fra begge batteriene før den kan startes på nytt. I så fall må kablene kontrolleres for kortslutning. Det kan også være at det er for mange tilkoblede forbrukere. Hvis SMARTPASS overopphetes, slås utgangen automatisk på når temperaturen har falt igjen.

    Lampe 3 blinker: Det er oppdaget et problem med startbatteriet under vedlikeholdslading. Strømmen til batteriet er for høy, eller SMARTPASS er overopphetet. Hvis strømmen er for høy, vil SMARTPASS forsøke å starte ladingen av batteriet fem ganger. Hvis alle fem forsøkene mislykkes, må SMARTPASS kobles fra begge batteriene før den kan startes på nytt. I så fall må kablene kontrolleres for kortslutning. Hvis SMARTPASS overopphetes, slås utgangen automatisk på når temperaturen har falt igjen.

    Lampe 4 blinker: Det er oppdaget et problem med forbrukerutgangen som er koblet til driftsbatteriet. Strømmen til utgangen er for høy, eller SMARTPASS er overopphetet. Hvis strømmen er for høy, vil SMARTPASS forsøke å starte ladingen av batteriet fem ganger. Hvis alle fem forsøkene mislykkes, må SMARTPASS kobles fra begge batteriene før den kan startes på nytt. I så fall må kablene kontrolleres for kortslutning. Det kan også være at det er for mange tilkoblede forbrukere. Hvis SMARTPASS overopphetes, slås utgangen automatisk på når temperaturen har falt. Det kan også bety at batterispenningen på forbrukerbatteriet er for lav.

    Lampe 1, 3 og 4 blinker: Temperaturen på forbruksbatteriet er for høy. SMARTPASS vil ikke lade batteriet hvis temperaturen er over 65 °C. Når temperaturen blir lavere, starter ladingen på nytt automatisk.
    Hvorfor slutter ikke SMARTPASS å lade driftsbatteriet selv om dynamoen eller laderen på starterbatteriet har blitt slått av? See answer
    Når motoren er slått av, vil SMARTPASS fortsette ladingen så lenge spenningen til startbatteriet er over 12,8 V. Få grunn av dette vil avslutningen av ladingen forsinkes kort.

    MERKNAD: Det vil IKKE tømme startbatteriet. Hvis det kommer energi til SMARTPASS fra solpanelet, vil det lade/opprettholde servicebatteriet.
    SMARTPASS forsyner ikke forbrukere fra forbrukerbatteriet See answer
    SMARTPASS slår av forbrukerutgangen hvis forbrukerbatteriet når 11,5 V. Dette vil hindre at batteriet skades fordi det tappes for mye. Forbrukerbatteriet må lades før forbrukerutgangen slås på igjen.
    Hva betyr LED-lampene? See answer


    Feillampe
    Strømlampe
    1. Ladeindikator for forbruksbatteri
    2. Dynamobatteriforbruk
    3. Ladeindikator for vekselstrømsbatteri
    4. Forbruksindikator for forbruksbatteri
    Strømlampen blinker raskt eller gløder svakt See answer
    Forklaring: Laderen har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning. Ingen lader eller omformer er slått på for forsyningsbatteriet.
    SMARTPASS slutter ikke å lade målbatteriet, selv om omformeren eller laderen på forsyningsbatteriet er slått av See answer
    Når lading av forsyningsbatteriet slås av, faller spenningen. SMARTPASS slås av når spenningen er under 12,8 V. Hvis det ikke er noen parallelle belastninger, kan dette ta litt tid.
    Hvorfor blinker POWER-LED-lampen hurtig? See answer
    SMARTPASS har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning i startbatteriet. Ingen lader eller omformer er slått på for startbatteriet.
    Hvorfor gløder POWER-LED-lampen svakt? See answer
    SMARTPASS har gått i strømsparingsmodus på grunn av lav spenning i startbatteriet. Ingen lader eller omformer er slått på for startbatteriet.
    Kan jeg bruke SMARTPASS uten en D250S DUAL? See answer
    Ja, det kan du. Hvis du ikke trenger en ladefunksjon til servicebatteriet, kan SMARTPASS være en bra løsning til å forsyne driftsbatteriet med strøm, spesielt hvis du bruker driftsbatteriet under lading (fryser, mikrobølgeovn osv.).