lyser och laddaren övergår sedan till felläge

lyser och laddaren övergår sedan till felläge

lyser och laddaren övergår sedan till felläge

Bild saknas