Är POWERSPORT en enklare laddare än MXS 5.0? Den har ju bara tre lampor och MXS 5.0 har åtta?

Är POWERSPORT en enklare laddare än MXS 5.0? Den har ju bara tre lampor och MXS 5.0 har åtta?

Är POWERSPORT en enklare laddare än MXS 5.0? Den har ju bara tre lampor och MXS 5.0 har åtta?

Bild saknas

Produktinformation