Vanligt förekommande frågor om CS FREE

 

Batterityper

Vilken typ av batterier kan CS FREE ladda?
CS FREE laddar alla typer av 12V-blybatterier och litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4) i storlekarna 10–130Ah.

Behöver jag veta vilken typ av batteri som finns i min bil?
Nej, det är inte nödvändigt. CS FREE laddar alla typer av bly- och litiumjärnfosfatbatterier. Tryck bara på PÅ/AV-knappen så fixar laddaren resten.

Kommer CS FREE att upptäcka vilken kemisk sammansättning batteriet har som den är ansluten till?
CS FREE laddar såväl blybatterier som litiumbatterier (LiFeP04) med samma laddningsalgoritm. Laddningskurvan har utvecklats speciellt för att ladda de båda kemiska sammansättningarna på ett säkert och effektivt sätt.

Anslutning

Hur ansluter jag CS FREE till ett batteri inne i fordonet?
Standardmetoden är att ansluta den positiva klämman till den positiva batteripolen eller till laddplatsen och den negativa klämman till jord eller jordpunkten på fordonets chassi, eller rekommenderade laddplatsen. VÄNLIGEN NOTERA: Du bör dock alltid följa fordonstillverkarens rekommendationer om hur du laddar batteriet. Du kan läsa om det i din fordonsmanual. 

Kan laddaren lämnas under motorhuven under laddning?
Ja, men håll den ifrån varma ytor och skarpa kanter och se till att det finns tillräckligt med plats för laddaren och kabeln. OBS Kör inte din bil med CS FREE under motorhuven.

Kan CS FREE vara anslutet till batteriet när jag försöker starta fordonet?
Ja, vi rekommenderar att laddaren är ansluten och påslagen när du försöker starta fordonet. Se till att alla förbrukare (fläkt, strålkastare, torkare etc.) är avstängda under startförsöket.

Kan CS FREE hjälpa bilen att starta när laddaren är ansluten?
Ja, precis som med alla CTEK-laddare – den rekommenderas att vara ansluten och påslagen när startförsök görs.

Hur länge fungerar den?
När den inte är ansluten till elnätet eller någon annan strömkälla kan du ladda så länge det interna batteriet har ström kvar (indikeras av den mindre skärmen på laddaren). Hur länge det räcker beror på hur urladdat ditt batteri är.  När den är ansluten till en strömkälla kan du använda den som en vanlig batteriladdare med underhållsladdning, för laddning och för kort- eller långtidsunderhåll.

Hantering

Måste jag trycka på en knapp för att starta laddaren?
CS FREE startar automatiskt när den är ansluten till en ingångskälla. Om CS FREE används utan någon inmatning måste du trycka på PÅ/AV-knappen. Ovanpå laddaren finns två ljuscirklar. Den mindre är också PÅ/AV-knappen. 

Visar MMI för det externa batteriet laddningsstatus (SoC) 
Nej det visar inte batteriets laddningsstatus. MMI har en nedräkningsskärm som visar hur länge det är kvar tills batteriet är fulladdat. När batteriet är fulladdat pulserar MMI långsamt alla sex segment synkront. 

Kan jag använda CS FREE tillsammans med mina andra CTEK-kontakter?
Nej, CS FREE är för kraftfull för standard CTEK-kontakter. CS FREE laddas med upp till 20A och standard CTEK-kontakter kan bara hantera upp till 10A.    

Underhållsladdning 

Jag brukar parkera min bil under längre perioder. Hur ofta behöver jag ladda upp CS FREE för att kunna underhållsladda bilbatteriet?
Det beror på hur många elektroniska komponenter som är aktiva när den är parkerad samt batteriets hälsotillstånd. Det kan variera mycket från fall till fall. För en normal bil med ett normalt batteri rekommenderar vi att du laddar din CS FREE ungefär en gång i veckan för bästa batteriunderhåll. 

Kan CS FREE användas för underhållsladdning under längre perioder om den är ansluten till elnätet?
När den är ansluten till en strömkälla kan du använda den som en vanlig CTEK-laddare, för laddning och för kort- eller långtidsunderhåll. 

Bärbarhet 

Jag parkerar min bil på gatan utan tillgång till elnätet. Vilken laddare kan jag använda?
CTEK:s nya CS FREE kan användas utan anslutning till elnätet.

Kan jag ladda mitt batteri var som helst?
Ja, CS FREE är en bärbar laddare som du kan ta med dig och ladda med var du än är, oavsett om elnätet finns tillgängligt eller inte.

Hur portabel är den, är inte alla CTEK-laddare portabla?
CTEK:s nya CS FREE är en helt portabel batteriladdare med underhållsladdning som kan användas utan inkoppling till elnätet så att du verkligen kan använda den när som helst och var som helst!

Hur stor och tung är den?
Dess fysiska storlek är 248 mm x 98 mm x 78 mm och den väger 1,4 kg. Det finns också en smart väska så att du enkelt kan ta med dig laddaren och tillbehören.

Solenergi

Är anslutningen mellan solpanelen och CS FREE en CTEK-lösning eller kan vilken panel som helst användas?
Vi rekommenderar att CS FREE endast används med CS FREE SOLAR PANEL KIT. Det är speciellt utvecklat för att fungera tillsammans med CS FREE för maximal prestanda och effektivitet.

Hur stor panel kan användas?
CS FREE SOLAR PANEL KIT har en panel på 60 W. Vi rekommenderar att CS FREE endast används med CS FREE SOLAR PANEL KIT. Det är speciellt utvecklat för att fungera tillsammans med CS FREE för maximal prestanda och effektivitet.

Vilken är den maximala spänningen från panelen till CS FREE?
CS FREE kan hantera en inmatning på upp till 25V från CS FREE SOLAR PANEL KIT. Högre spänning riskerar att skada CS FREE-enheten. För att skydda mot detta rekommenderar vi att CS FREE endast används med CS FREE SOLAR PANEL KIT. Det är speciellt utvecklat för att fungera tillsammans med CS FREE för maximal prestanda och effektivitet.

Finns det en solpanelregulator med MPPT inuti CS FREE eller inuti solpanelen?
MPPT finns i CS FREE och den fungerar tillsammans med säkerhetsboxen som finns på kabeln till laddkitet med solpanel. Säkerhetsboxen ser till att spänningen ligger inom det intervall som CS FREE kan ta. Av denna anledning rekommenderar vi endast användning av laddkitet med solpanel tillsammans med CS FREE.

Tekniska (och övriga) specifikationer

Hur lång är garantitiden?
2 år för laddaren och tillbehören.

Kommer det att finnas reservdelar såsom kablar och kontakter tillgängliga efter lanseringen?
För närvarande finns inga reservdelar tillgängliga.

Finns det automatisk avstängning?
Om laddaren inte har någon in- eller utmatning under 10 minuter stängs den automatiskt av. 

Kommer det att finnas en väska för laddare och tillbehör?
CS FREE levereras inte med någon förvaringsväska. Du kan köpa en CS FREE förvaringsväska (separat tillbehör) så att du enkelt kan ta med dig laddaren och tillbehören.

Vad har den för kapslingsklassning?
Kapslingsklassningen är IP54 – dammsäker och striltät. Detta innebär att damm i skadliga mängder inte kan komma in i elektriska komponenter så att isoleringsfel kan uppstå. Armaturen måste vara tät och därför är packningar nödvändiga. Testad i en dammkammare. IPx5 kräver spolsäkerhet (ej högtryckstvättning). Så använd laddaren ute! I regn och dimma – själva laddaren är byggd med en tätning så även om den står i några mm vatten kommer den att fungera bra.

Är den en starthjälp?
CS FREE är en adaptiv booster. Den kommunicerar med batteriet för att se hur mycket laddning det behöver för att få igång fordonet inom 15 minuter. Och den är säker för batteriet och elektroniken i bilen.

Vad är startspänningen för CS FREE?
CS FREE kommer att upptäcka batteriet om spänningen är över 3V. Den kommer också att välja att inte ladda om spänningen är över 14V.

Varför är gränsen 3V?
3V är ett extremt urladdat batteri. Det här gör laddaren polvändningsskyddad och kortslutningssäker..

Hur många ampere kan den ladda?
Om du har ström ansluten till laddaren kan den ladda upp till 5A. Om du inte har ström ansluten till laddaren laddar den upp till 20A så länge det finns ström kvar i det interna batteriet i CS FREE.

Har CS FREE ett strömförsörjningsläge?
Nej, det finns inga valbara laddningslägen. Den är helt automatisk. Om du behöver en strömförsörjningsfunktionen rekommenderar jag att du använder en annan CTEK-laddare.

Har CS FREE ett avsulfateringsläge och ett rekonditioneringsläge?
CS FREE har inga avsulfaterings- eller rekonditioneringslägen eftersom dessa kan skada LiFePO4-batterier. Om du behöver avsulfaterings- eller rekonditioneringsfunktioner rekommenderar jag att du använder en annan CTEK-laddare.

Om ett LiFePO4-batteri har stängts av på grund av underspänningsskyddet. Hur laddar jag?
CS FREE har ingen väckningsfunktion. Om LiFePO4-batteriet har stängts ned måste du använda en annan strömkälla för att väcka det.

Kan det ta mer än 15 minuter för batteriet att vara klart för att starta fordonet?
Det tar 15 minuter att tömma det interna batteriet om det mottagande batteriet är tomt. De flesta bilar är redo att starta inom 15 minuter. Om den inte startar behöver du ladda upp CS FREE och försöka igen. Det kan vara en bra idé att testa batteriet eftersom det kan vara i dåligt skick och behöver bytas ut.

Att ladda laddaren

Hur laddar jag det interna batteriet i CS FREE?
Den kan laddas på olika sätt. Du kan ladda från elnätet med den medföljande PD-adaptern eller med andra tillbehör (medföljer ej). Till exempel via ett 12V-uttag i bilen (USB-C CHARGE CABLE 12V PLUG), från ett annat batteri med batteriklämmor ((USB-C CHARGE CABLE CLAMPS) eller från CTEK SOLAR PANEL CHARGE KIT.

Hur lång tid tar det att ladda det interna batteriet från helt urladdat till fulladdat?
Från ”Mindre än 10% kvar” (första lysdioden blinkar) till fulladdat tar det upp till 60 minuter så länge CTEK:s standardtillbehör används. 

Vilken typ av batteri finns inne i CS FREE?
Det är ett litiumpolymerbatteri.

Kan jag ladda CS FREE från mitt fordon?
Ja, men du behöver ha den extra USB-C CHARGE CABLE 12V PLUG. Den börjar ladda så snart motorn är igång.

Kan jag ladda bilbatteriet genom 12V-uttaget i bilen?
Nej det kan du inte. Kablarna i din bil från 12V-uttaget till batteriet är för svaga för så hög ström (20A) så du kan inte ladda via 12V-uttaget.

Kan jag ha laddaren ansluten och ladda det interna batteriet under körning?
Ja det kan du! Det interna batteriet överladdas inte, så när det är fulladdat slutar det att ladda även om inmatningen fortfarande är aktiv.

Är det möjligt att ladda det interna batteriet från USB-C-porten i fordonet?
Ja det är möjligt. Använd USB-C till USB-C-kabeln som medföljer i förpackningen.

Hur lång livslängd har det interna batteriet? 
Livslängden är 300 laddningscykler med en återstående kapacitet på 80 % eller mer. Garantitiden för CS FREE är 2 år.

Laddning

Hur vet jag att CS FREE laddar bilbatteriet?
Lamporna i den stora cirkeln på laddarens ovansida tänds och en av lamporna blinkar. Detta betyder att laddaren laddas.

Hur vet jag när jag kan starta min bil?
När den första lampan ”START” tänds med ett fast ljus har fordonet förmodligen tillräckligt med kraft för att starta.

Hur vet jag när batteriet är fulladdat?
Alla LED-lampor i den större cirkeln är tända och lamporna pulserar långsamt. Detta betyder att batteriet är fulladdat.

Kan jag lämna laddaren utom uppsikt under laddningen?
Ja, som alla CTEK-laddare kan den anslutas under långa perioder. Observera att om CS FREE inte är ansluten till en extern strömkälla fungerar laddaren bara så länge som det finns ström kvar i det interna batteriet.