Ingen av lamporna eller displayen tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet.

Ingen av lamporna eller displayen tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet.

Ingen av lamporna eller displayen tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet.

Bild saknas

Produktinformation