Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget

Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget

Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget

Bild saknas

Produktinformation