Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet

Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet

Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet

Bild saknas

Produktinformation