Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet

Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet

Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet

Bild saknas