Kan startbatteri och servicebatteri vara av olika typ?

Kan startbatteri och servicebatteri vara av olika typ?

Kan startbatteri och servicebatteri vara av olika typ?

Bild saknas

Produktinformation