Måste startbatteriet och servicebatteriet vara av samma typ?

Måste startbatteriet och servicebatteriet vara av samma typ?

Måste startbatteriet och servicebatteriet vara av samma typ?

Bild saknas

Produktinformation