När jag startar laddningen så lyser grön diod med fast sken och orange diod blinkar hastigt. Vad betyder det?

När jag startar laddningen så lyser grön diod med fast sken och orange diod blinkar hastigt. Vad betyder det?

När jag startar laddningen så lyser grön diod med fast sken och orange diod blinkar hastigt. Vad betyder det?

Bild saknas

Produktinformation