POWERSPORT är korrekt ansluten i fordonets 12V uttag, och har laddat ett tag. Nu blinkar power-lampan. Vad betyder det?

POWERSPORT är korrekt ansluten i fordonets 12V uttag, och har laddat ett tag. Nu blinkar power-lampan. Vad betyder det?

POWERSPORT är korrekt ansluten i fordonets 12V uttag, och har laddat ett tag. Nu blinkar power-lampan. Vad betyder det?

Bild saknas

Produktinformation