Varför är TIME TO GO rekommenderad från 20 Ah uppåt?

Varför är TIME TO GO rekommenderad från 20 Ah uppåt?

Varför är TIME TO GO rekommenderad från 20 Ah uppåt?

Bild saknas

Produktinformation