FAQ

FAQ

Topp 10 vanliga frågor

 • Montering: Varför ska man koppla minus till jord och inte till batteriet?
  See answer

  Du kan utan risk koppla en CTEK laddare direkt mot minuspolen i stället för mot chassi. Anledningen till att CTEK rekommenderar att koppla minusklämman till jord istället för till minuspolen är för att eliminera risken för en gnista i direkt närhet av batteriet. Där kan explosiv knallgas finnas. CTEKs laddare är dock gnistfria och genererar genom sin smarta laddning minimalt med knallgas. Därför är det ytterst liten risk förknippad med att koppla båda klämmorna till batteriets poler.

 • Allmänt: Kan jag lämna laddaren ansluten till batteriet under lång tid?
  See answer

  Ja! CTEK:s laddare är utvecklade för att ladda upp batterierna till full kapacitet och sedan automatiskt övergå till långtidsunderhåll.
  Innan du lämnar laddaren utan tillsyn under lång tid ska du säkerställa att batteriet är fulladdat, vilket indikeras av en grön lampa.

 • D250SE, D250SA: Behöver jag en extern batterivakt?
  See answer

  Nej

 • CT5 TIME TO GO: Om jag väljer Recond, hur kan jag veta att den är klar?
  See answer

  När laddaren är i ”Care”- läget, är även rekonditionen genomförd. Genom att trycka på mode-knappen och välja ”Recond” aktiveras rekonditioneringen.

 • CT5 TIME TO GO: Laddaren har gått i felläge. Vad kan ha hänt?
  See answer

  1. Kolla först att laddaren är rätt kopplad, att den positiva klämman (eller ringkabelskon) kopplats på batteries pluspol (eller positiv laddarkontakt) och den negativa klämman (eller ringkabelskon) kopplats mot chassi ( eller negativ laddarkontakt), och inte tvärtom.
  2. Laddaren har stött på problem inuti batteriet. Laddaren gör upprepade försök att gå vidare, men kan den inte, kommer den att ställa sig i felläge. Orsaker kan vara t.ex cellfel, sulfatering eller batteriets förmåga att bibehålla spänning.
  Prova med att starta om programmet genom att trycka på mode-knappen. Felläge kan också indikeras om man har för stora laster kopplade på batteriet, som gör att spänningen sjunker för snabbt. Koppla då bort lasterna och försök på nytt.
  3. Testa laddaren mot ett annat batteri för att utesluta laddarfel.

 • Laddarfunktioner: Avsulfatering
  See answer

  Sulfatering är när blysulfat formas på den aktiva ytan på batteriplattorna inuti batteriet. Det har en isolerande effekt, och förhindrar dem att ta emot lanning. Sulfatering är orsaken till 85% av batterifel under garantitiden och förorsakas av underladdning eller helt utebliven laddning, dvs. för låg spänning i batteriet. CTEK- laddare börjar varje laddning med en avsulfateringsfas, gjord för att avlägsna sulfatering och återställa batterikapaciteten.

 • Montering: I bruksanvisningen från CTEK står det: ”Anslut den svarta klämman till fordonschassit en bit bort från bränsleledningen och batteriet.” På bilden här intill visas den svarta klämman ansluten till batteriets minuspol. Vad är rätt?
  See answer

  Texten beskriver hur du ansluter till ett batteri i ett fordon. Bilden visar hur du ansluter till ett batteri som inte är anslutet till ett fordon.
  Laddaren ska anslutas enligt anvisningarna i fordonets användarhandbok.

 • Allmänt: Vad kostar det i elenergi att ladda ett bly-batteri med CTEK-laddare?
  See answer

  Här är ett enkelt sätt att räkna ut vad det kostar i elenergi att ladda ett bly-batteri med CTEK-laddare.

  Givet:
  Batterispänning, Bv = 12V
  Batteristorlek, Bs = 75Ah
  Batteriets laddnivå, Bl = 50%
  Batteriets verkningsgrad = 87%
  CTEK laddarens verkningsgrad = 80%

  Beräkna:
  Förbrukad energi från nätet för att ladda batteriet till fullt  (En)

  Först, hur mycket energi måste vi fylla i batteriet?
  12V x 75Ah x 50% = 12x75x0.5=450Wh

  Hur mycket energi måste laddaren leverera på grund av batteriets verkningsgrad?
  450Wh / 87% = 450/0.87 = 517Wh

  Hur mycket energi måste nätet leverera till laddaren med hänsyn till verkningsgraden?
  En = 517Wh / 80% =517 / 0.8 = 647Wh eller 0,647kWh.

  Svar:
  Det går åt 0.647kWh att ladda batteriet med givna data.
  Med dagens elpriser kostar det i runda slängar 1SEK att ladda ett halvladdat 75Ah batteri.

  Det går bra att räkna med 80% verkningsgrad för alla modeller av CTEK-laddarna.
  Variera batteriets storlek (Bs) och laddnivå (Bl) för att räkna på andra fall.

 • Montering: Kan jag ladda mitt fordon genom cigarettändaruttaget?
  See answer

  Ja, om uttaget är spänningsförande när tändningen är frånslagen.
  Se fordonets användarhandbok, kontakta din fordonsåterförsäljare eller testa att ansluta ett valfritt tillbehör till uttaget för att ta reda på om fordonet stödjer denna funktion.

 • Allmänt: Vad ska jag tänka på när jag väljer laddare?
  See answer

  Svar: När du väljer laddare bör du tänka på 3 saker: 1. Hur stort är batteriet du ska ladda? 2. Hur urladdat blir det innan du får chans att ladda igen? 3. Hur snabbt måste du får batteriet fulladdat? Om batteriet är stort, helt tomt och måste fyllas snabbt! Då bör du välja en kraftfull laddare, t ex MXS 25, eller M300. Om du istället vill vara säker på att MC batteriet blir laddat och hålls laddat oavsett om du ska ut och åka i morgon eller om ett halvår, då har tiden inte så stor betydelse och en liten laddare fungerar bra.

 • Allmänt: Kan jag ladda samtidigt som jag har på motorvärmaren?

  Ja, det går utmärkt.

 • Batterier: Kan jag ladda utan att ta ut batteriet från fordonet, eller utan att öppna batterilocken eller -korkarna?

  Det finns ingen anledning till att koppla loss eller ta ut batteriet från fordonet medan det laddas, och du behöver inte heller öppna batterilocken eller -korkarna. CTEK:s laddare är gnistsäkra, skyddade mot omvänd polaritet och elektroniskt säkra.

 • Batterier: Kan jag underhållsladda flera batterier samtidigt?

  CTEKs laddare har inga som helst problem med att ladda eller underhållsladda flera parallellkopplade batterier under förutsättning att den sammanlagda storleken på batterierna (Ah) inte överstiger den rekommenderade storleken för laddaren. Tänk på att ladda varje batteri fullt var för sig innan du kopplar ihop dem. Annars riskerar du att få strömrusningar mellan batterierna som kan slita mer än nödvändigt på batterierna.

 • Laddarfunktioner: Kan man verkligen bara koppla in och sedan glömma bort laddaren?

  Kontrollera alltid att laddaren gått över till underhållsladdning innan laddaren lämnas oövervakad och inkopplad för längre tidsperioder. Har laddaren inte gått över till underhållsladdning inom tre dygn måste laddaren kopplas bort från batteriet. Har laddaren gått över till underhållsladdning är allt som det ska vara och batteriet är sannolikt friskt och kommer att fungera under lång tid tillsammans med din CTEK-laddare. Om laddaren inte gått över i underhållsladdning, grön lampa lyser, innan ett par dygn är detta ett tecken på något fel. Möjliga orsaker:

  • Ett stort batteri av äldre typ, s.k. Antimonbatterier uppför sig annorlunda.
  • Om stora förbrukare är inkopplade till batteriet så tar laddningen lång tid och även nu kan batteriet överladdas.
  • Batteriet är sulfaterat från start. Då tar laddningen längre tid, eftersom batteriets högre inre motstånd begränsar hur mycket ström det kan ta emot.
  • Batteriet är förbrukat och behöver bytas ut.

 • Laddarfunktioner: Kommer en CTEK-laddare ihåg inställningen om man kopplar ifrån nätspänningen?

  Om man kopplar bort både batteri och nätspänning. På MXS 3.6 och Zafir 45 måste dock batteriet ha en spänning över 6V för att laddaren ska komma ihåg inställningen. Undvik dock att placera en MULTI-laddare för nära ett extremt starkt elektriskt fält, t.ex. ett tändsystem då detta kan få laddaren att tappa inställningen.

 • Batterier: LIFEPO4

  Litium järn fosfat (LiFePO4)- batteri har en helt annorlunda teknologi jämfört med bly-syrabatterier. Den har blivit mycket populär tack vare låg vikt och hög kapacitet, speciellt i sammanhang där vikten är avgörande, såsom olika motorsporter. Batteriets pris begränsar idag dess användingsområden.

 • Batterier: MF/VRLA

  MF, Maintenance Free, "underhållsfri", kallas även VRLA (Valve Regulated Lead Acid - ventilreglerad bly-syra) och är ett vått batteri med Kalcium/Silver- tillsats i gallermaterialet för att minimera gasning och västskeförluster. När en tryckventil infogas, ( i stället för vanliga påfyllningsventiler som på standardbatterier) blir batteriet som ett litet tryckkärl, som ska bevara gaserna - väte och syre- som uppkommer under laddningsprocessen, tillräckligt länge för att omvandlas till vatten som fyller på elektrolytnivån.

 • Allmänt: Min laddare blir väldigt varm, är det normalt?

  Ja, det är normalt när laddaren jobbar hårt i bulk-fasen (huvudladdning). Värmen alstras under vissa omständigheter och beror på mottagaren (batteriet).
  Laddaren behöver inte nödvändigtvis bli varm när den laddar ett annat batteri.

 • Allmänt: Min laddare startar inte laddningen, är den trasig?

  CTEK:s laddare behöver en del motspänning för att börja mata spänning/ström.
  Om anslutningen mellan laddaren och batteriet är dålig kommer laddningen inte att starta.
  Om batteriet är helt urladdat, dvs. 0 V, kommer laddningen inte att starta.

  Om du tror att det är fel på produkten och garantiperioden inte har löpt ut:
  1. Anslut produkten till ett annat batteri
  2. Anslut produkten till elnätet
  3. Kontrollera om lysdioderna tänds
  4. Tryck på MODE-knappen och se efter om den fungerar

  Om du fortfarande tror att det är fel på laddaren ska du lämna tillbaka den till återförsäljaren tillsammans med inköpskvittot.

 • Laddarfunktioner: Min laddare surrar eller tickar. Vad är det?

  Laddaren kan avge ett surrande ljud i samband med att man belastar batteriet under laddning. Det brukar vanligtvis dyka upp i steg 4 (absorption) eller i float-steget, som är det första underhållsläget, första gröna lampan.Anledningen är små variationer i laddströmmen som orsakar en svängning i en komponent, det är det som hörs som ett svagt surrande.Det surrande ljudet påverkar varken laddaren, batteriet eller laddningen. Surrandet kan minska beroende på vilket underlag laddaren står på. En hård yta kan sprida resonans och få ljudet att verka högre.