Garanti

Garanti

Vi beklagar om du är missnöjd med din CTEK-produkt. Ofta är orsaken till missnöje med produkterna inte att de inte fungerar, utan snarare att batteriet är skadat eller att produkten inte använts korrekt. Om du misstänker att din produkt är skadad, gör så här:

  1. Koppla produkten till elförsörjningen och till ett annat batteri.
  2. Kontrollera att produktens lampor tänds och att den verkar börjar ladda.
  3. Om det inte sker, kan laddaren vara trasig.

    Gör då så här:
  4. Fyll i en reklamationsblankett där du beskriver problemet. Skriv sedan ut blanketten.
  5. Gå till ditt inköpsställe/återförsäljare och reklamera produkten, bifoga inköpskvittot och ifylld reklamationsblankett.

OBS! CTEK ansvarar inte för produkter som skickas in direkt från slutkunder.

Om du vill ha mer information om CTEK:s garanti, klicka här.