M300

Det perfekta valet för större marina batterier

M300

Det perfekta valet för större marina batterier

M300

Det perfekta valet för större marina batterier
Bild saknas

Produktinformation

 • Produktinformation

  Det perfekta valet för större marina batterier

  Kompakt, hållbar och kraftfull

  M300 rekommenderas för båtägare som behöver snabb och effektiv laddning av större servicebatterier.

  M300 på 12 V och 25 A är det perfekta valet för återhämtningsladdning och underhåll av alla typer av marina batterier från 40 Ah till 500 Ah. Den har många funktioner, inklusive ett Recond-läge för rekonditionering av djupt urladdade batterier och en temperatursensor som optimerar laddningen om temperaturen avviker från + 25 °C. Den har också ett speciellt Tyst natt-läge som minskar ljudet från fläkten genom att sänka uteffekten under perioder med låg energiförbrukning som till exempel på natten. M300 levereras med en lång kabel på 4 m med ringterminaler för enkel installation på din båt.

   ;*;Laddar och underhåller batterier från 40 Ah upp till 500 Ah. ;*;Recond-program för djupt urladdade batterier ;*;Analyssteg för att kontrollera om batteriet kan hålla sin laddning ;*;Temperaturkompenserad ;*;Kortslutningssäker
    ;*;Kompakt, hållbar design ;*;Tyst natt-läge ;*;IP44-klassad vilket gör den lämplig för utomhusbruk ;*;Säker gnistfri drift ;*;5 års garanti
    Teknisk information
    Ineffekt
    170–260VAC, 50–60Hz, 2.9A max
    Uteffekt
    14.4V, 25A max
    Backström*
    mindre än 2Ah/månad
    Omgivningstemperatur
    -20 °C till +50 °C
    Batterikapacitet
    40–500Ah
    Garanti
    5 år
    Kapslingsklass
    IP44
    Manual

    M300-safetyinstruction-SE-SV.pdf

    M300-manual-SE-SV.pdf
   • I förpackningen
    Produktblad

    M300-Productsheet-low-SE-SV.pdf
    FAQ
    Temperaturlampan lyser See answer
    Förklaring gällande M200 och M300 inköpta före 2012: Temperatursensorn är trasig. Laddaren fungerar fortfarande, men utan temperaturkompensering.
    Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad.
    Temperaturlampan blinkar See answer
    Förklaring gällande M200 och M300 inköpta 2012 och senare: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
    Felindikeringslampan lyser See answer
    Förklaring 1: Omvänd polaritet.
    Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

    Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
    Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

    Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
    Test: Sära på klämmorna.
    Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget See answer
    Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
    Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
    lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

    Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
    Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas.
    Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

    Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
    Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
    Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

    Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
    Test: Byt batteri.
    När jag väljer recond-programmet, kan jag inte se att det genomförs – lampan för recond lyser aldrig? See answer
    Recond-programmet börjar med en normal uppladdning som efterföljs av rekonditionering (0.5 - 4 timmar), och som automatiskt går över till underhållsläge efter det. Recond-lampan ”R” kan vara svår att se, eftersom den tänds efter tredje lampan, och släcks igen efter att rekonditioneringen är klar, och den fjärde, gröna underhållslampan tänds.
    blinkar och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
    Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet See answer
    Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.
    Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2+/-0.5V.
    Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
    lyser och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
    Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
    Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

    Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
    Test: Batteriet behöver bytas ut.
    Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet See answer
    Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.