MXS 25

Professionell verkstadsladdning och strömförsörjning

MXS 25

Professionell verkstadsladdning och strömförsörjning

MXS 25

Professionell verkstadsladdning och strömförsörjning
Bild saknas

Produktinformation

 • Produktinformation

  Professionell verkstadsladdning och strömförsörjning

  Temperaturreglerad laddning

  MXS 25 ger snabb, effektiv laddning och strömförsörjning för bilar, verkstäder, husbilar, husvagnar eller båtar.

  MXS 25 helautomatiska 8-stegsladdare levererar 25 A till 12 V-batterier från 40- 500 Ah och är IP44-klassade för utomhusbruk. Den har automatisk batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett särskilt Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier och en temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållanden. Den har också ett "strömförsörjnings"-läge så att den kan användas som en 12 V-strömförsörjning upp till 25 A.

   ;*;Laddar batterier upp till 40 - 500 Ah ;*;Recond-program ;*;Strömförsörjning för 12 V-utrustning ;*;Temperatursensor för att kompensera kyligt väder ;*;IP44-klassad för utomhusbruk
    ;*;Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg ;*;Patenterad underhållningsladdning för längre batteriliv ;*;Lättläst LED-display ;*;Säker gnistfri drift ;*;Skydd mot omvänd polaritet ;*;Kortslutningssäker ;*;2 års garanti
    Teknisk information
    Ineffekt
    220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max
    Uteffekt
    14.4V/15.8V/13.6V, 25A max
    Startspänning
    2,0 V
    Backström*
    Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
    Omgivningstemperatur
    -20 °C till +50 °C
    Batterikapacitet
    40–500Ah
    Garanti
    2 år
    Kapslingsklass
    IP44
    Rippel**
    mindre än 4 %
    Manual

    MXS_25-safetyinstruction-SE-SV.pdf

    MXS_25-manual-SE-SV.pdf
   • I förpackningen
    Produktblad

    MXS_25-Productsheet-low-SE-SV.pdf
    FAQ
    Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet See answer
    Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

    Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
    Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
    Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
    Temperaturlampan blinkar See answer
    Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
    Felindikeringslampan lyser See answer
    Förklaring 1: Omvänd polaritet.
    Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

    Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
    Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

    Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
    Test: Sära på klämmorna.
    Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget See answer
    Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
    Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
    Temperaturlampan lyser See answer
    Förklaring för Multi XS 25000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

    Förklaring för MXS 25: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
    Temperaturlampan lyser See answer
    Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad.
    När jag väljer recond-programmet, kan jag inte se att det genomförs – lampan för recond lyser aldrig? See answer
    Recond-programmet börjar med en normal uppladdning som efterföljs av rekonditionering (0.5 - 4 timmar), och som automatiskt går över till underhållsläge efter det. Recond-lampan ”R” kan vara svår att se, eftersom den tänds efter tredje lampan, och släcks igen efter att rekonditioneringen är klar, och den fjärde, gröna underhållslampan tänds.
    blinkar och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
    lyser och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
    Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
    Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

    Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
    Test: Batteriet behöver bytas ut.
    Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet See answer
    Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.