MXS 25EC

Den smarta laddare som är perfekt för verkstaden

MXS 25EC

Den smarta laddare som är perfekt för verkstaden

MXS 25EC

Den smarta laddare som är perfekt för verkstaden
Bild saknas

Produktinformation

  • Produktinformation

    Den smarta laddare som är perfekt för verkstaden

    Helautomatisk 8-stegsladdare och strömförsörjning för verkstäder

    MXS 25EC ger snabb, effektiv laddning för verkstäder, husbilar, husvagnar eller båtar.

    MXS 25EC är en helautomatisk 8-stegs smart laddare som har utformats för professionellt bruk. Den levererar 25 A till 12 V-batterier från 40 - 500 Ah och omfattar automatisk batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier, en inbyggd temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållanden och "strömförsörjnings"-läge så att den även kan användas som en strömkälla. MXS 25EC levereras med kablar på 6 m, vägghängare och fäste.

      ;*;Laddar batterier upp till 40 - 500 Ah ;*;Recond-program ;*;Kan användas som strömförsörjning ;*;Temperatursensor för att kompensera kyligt väder ;*;Levereras med 6 m klämkontakter
        ;*;Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg ;*;Patenterad underhållningsladdning för längre batteriliv ;*;Lättläst LED-display ;*;2 års garanti
        Teknisk information
        Ineffekt
        220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max
        Uteffekt
        14.4V/15.8V/13.6V, 25A max
        Startspänning
        2,0 V
        Backström*
        Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
        Omgivningstemperatur
        -20 °C till +50 °C
        Batterityper
        12V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
        Batterikapacitet
        40–500Ah
        Garanti
        2 år
        Kapslingsklass
        IP44
        Rippel**
        mindre än 4 %
        Manual

        MXS_25EC-safetyinstruction-SE-SV.pdf

        MXS_25EC-manual-SE-SV.pdf
      • I förpackningen
        Produktblad

        MXS_25EC-Productsheet-low-SE-SV.pdf
        FAQ
        Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet See answer
        Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden lyser som indikation på laddningsstatus.

        Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 2 +/- 0.5V.
        Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
        Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
        Temperaturlampan blinkar See answer
        Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
        Felindikeringslampan lyser See answer
        Förklaring 1: Omvänd polaritet.
        Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med – är ansluten till polen med –.

        Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
        Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.

        Förklaring 3: Klämmorna är kortslutna i matningsläge.
        Test: Sära på klämmorna.
        Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget See answer
        Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
        Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
        lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge See answer
        Om batterispänningen är under 12,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

        Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
        Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas.
        Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

        Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
        Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
        Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

        Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
        Test: Byt batteri.
        Temperaturlampan lyser See answer
        Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad.
        När jag väljer recond-programmet, kan jag inte se att det genomförs – lampan för recond lyser aldrig? See answer
        Recond-programmet börjar med en normal uppladdning som efterföljs av rekonditionering (0.5 - 4 timmar), och som automatiskt går över till underhållsläge efter det. Recond-lampan ”R” kan vara svår att se, eftersom den tänds efter tredje lampan, och släcks igen efter att rekonditioneringen är klar, och den fjärde, gröna underhållslampan tänds.
        blinkar och laddaren övergår sedan till felläge See answer
        Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
        lyser och laddaren övergår sedan till felläge See answer
        Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
        Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
        Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

        Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
        Test: Batteriet behöver bytas ut.
        Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet See answer
        Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.