MXT 14

Professionell 24 V-batteriladdning

MXT 14

Professionell 24 V-batteriladdning

MXT 14

Professionell 24 V-batteriladdning
Bild saknas

Produktinformation

 • Produktinformation

  Professionell 24 V-batteriladdning

  Den perfekta 24 V-lösningen

  MXT 14 är utformad för batterier som utsätts för stor påfrestning, vilket gör den perfekt för nyttofordon, bussar, lastbilar och verkstäder för tunga fordon.

  MXS 14 är en professionell 8 stegs 24 V-batteriladdare som levererar 14 A till 24 V-batterier från 28 - 300 Ah och är även lämplig för underhållsladdning upp till 500 Ah. Den har batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett särskilt Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier och en temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållanden. MXT 14 har även ett "strömförsörjnings"-läge så att den kan användas som en 24 V-strömkälla.

   ;*;Laddar 24 V-batterier från 28 - 300 Ah ;*;Recond-program ;*;Temperatursensor för att kompensera kyligt väder ;*;Kan användas som 24 V-strömkälla ;*;IP44-klassad för utomhusbruk
    ;*;Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg ;*;Patenterad underhållningsladdning upp till 500 Ah. ;*;Lättläst LED-display ;*;Säker gnistfri drift ;*;Skydd mot omvänd polaritet ;*;Kortslutningssäker ;*;2 års garanti
    Teknisk information
    Ineffekt
    220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max
    Uteffekt
    28.8V/31.6V/27.2V, 14A max
    Startspänning
    2,0 V
    Backström*
    Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
    Omgivningstemperatur
    -20 °C till +50 °C
    Batterityper
    Alla typer av bly-syrabatterier, 24V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapacitet
    28–500Ah
    Garanti
    2 år
    Kapslingsklass
    IP44
    Rippel**
    mindre än 4 %
    Manual

    MXT_14-safetyinstruction-SE-SV.pdf

    MXT_14-manual-SE-SV.pdf
   • I förpackningen
    Produktblad
    FAQ
    Temperaturlampan lyser   ×
    Förklaring för Multi XT 14000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

    Förklaring för MXT 14: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
    blinkar och växlar sedan till felläge   ×
    Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
    Temperaturlampan blinkar   ×
    Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
    Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet   ×
    Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden tänds och visar därför inte laddningsstatus.

    Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 7 V.
    Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
    Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
    Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget   ×
    Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
    Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
    Temperaturlampan lyser   ×
    Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad.
    När jag väljer recond-programmet, kan jag inte se att det genomförs – lampan för recond lyser aldrig?   ×
    Recond-programmet börjar med en normal uppladdning som efterföljs av rekonditionering (0.5 - 4 timmar), och som automatiskt går över till underhållsläge efter det. Recond-lampan ”R” kan vara svår att se, eftersom den tänds efter tredje lampan, och släcks igen efter att rekonditioneringen är klar, och den fjärde, gröna underhållslampan tänds.
    Felindikeringslampan lyser   ×
    Förklaring 1: Omvänd polaritet.
    Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med - är ansluten till polen med -.

    Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
    Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.
    lyser och laddaren övergår sedan till felläge   ×
    Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
    Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
    Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

    Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
    Test: Batteriet behöver bytas ut.
    lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge   ×
    Om batterispänningen är under 25,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

    Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
    Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas.
    Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

    Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
    Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
    Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

    Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
    Test: Byt batteri.
    Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet   ×
    Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.