COVID-19 UPDATE: We're open for business as usual and have availability on all products – thanks for visiting us.

MXT 14

För 24V tung trafik

MXT 14

För 24V tung trafik

MXT 14

För 24V tung trafik
Bild saknas

Produktinformation

 • Produktinformation

  För 24V tung trafik

  Den perfekta 24 V-lösningen

  MXT 14 är utformad för batterier som utsätts för stor påfrestning, vilket gör den perfekt för nyttofordon, bussar, lastbilar och verkstäder för tunga fordon.

  MXS 14 är en professionell 8 stegs 24 V-batteriladdare som levererar 14 A till 24 V-batterier från 28 - 300 Ah och är även lämplig för underhållsladdning upp till 500 Ah. Den har batteridiagnos för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla en laddning, ett särskilt Recond-läge för återupplivning och rekonditionering av skiktade och djupt urladdade batterier och en temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållanden. MXT 14 har även ett "strömförsörjnings"-läge så att den kan användas som en 24 V-strömkälla.

   ;*;Laddar 24 V-batterier från 28 - 300 Ah ;*;Recond-program ;*;Temperatursensor för att kompensera kyligt väder ;*;Kan användas som 24 V-strömkälla ;*;IP44-klassad för utomhusbruk
    ;*;Helautomatisk "anslut och glöm"-laddning i 8 steg ;*;Patenterad underhållningsladdning upp till 500 Ah. ;*;Lättläst LED-display ;*;Säker gnistfri drift ;*;Skydd mot omvänd polaritet ;*;Kortslutningssäker ;*;2 års garanti
    Teknisk information
    Driftstemperatur
    -20 °C till +50 °C
    Placering
    Portabel (montering möjlig), Väggmontering (med specialkit)
    Garanti
    2 år
    Ineffekt
    220–240 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A
    Uteffekt
    28.8/31.6/27.2 V, 14 A
    Startspänning
    2.0 V
    Backström*
    Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
    Batterityper
    24 V:, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapacitet
    28–500 Ah
    Kapslingsklass
    IP44
    Rippel**
    mindre än 4 %
    Manual

    MXT_14-manual-low-SE-SV.pdf

    MXT_14-safetyinstruction-low-SE-SV.pdf
   • I förpackningen
    Produktblad

    MXT_14-productsheet-low-SE-SV.pdf
    FAQ
    Temperaturlampan lyser See answer
    Förklaring för Multi XT 14000: Avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.

    Förklaring för MXT 14: Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad. Om lampan här är släckt beror det på avbrott i likströmskretsen eller kortslutning i kabeln.
    blinkar och växlar sedan till felläge See answer
    Förklaring: Batteriet är troligen alltför sulfaterat för att kunna återupplivas. Batteriet är trasigt och det är hög tid att byta ut det.
    Temperaturlampan blinkar See answer
    Förklaring: Temperaturen är högre än + 65 °C. Laddningen har avbrutits. Starta om laddningen med MODE-knappen när temperaturen har fallit under + 65 °C.
    Ingen av lamporna i övre raden lyser när laddaren är ansluten till både eluttaget och batteriet See answer
    Lamporna i nedre raden lyser och du kan byta laddningsfunktion. Ingen av lamporna i övre raden tänds och visar därför inte laddningsstatus.

    Förklaring: Batterispänningen kan vara lägre än 7 V.
    Test: Försök att ladda batteriet i matningsläge (Supply) under cirka 5 minuter. Försök sedan att ladda som vanligt.
    Test: Testa laddaren på ett nytt batteri.
    Ingen av lamporna lyser när laddaren är ansluten till enbart eluttaget See answer
    Förklaring: En av lamporna i undre raden ska tändas när laddaren ansluts till eluttaget.
    Test: Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
    Temperaturlampan lyser See answer
    Detta är normalt. Tänd lampa anger att temperaturgivaren är aktiverad.
    När jag väljer recond-programmet, kan jag inte se att det genomförs – lampan för recond lyser aldrig? See answer
    Recond-programmet börjar med en normal uppladdning som efterföljs av rekonditionering (0.5 - 4 timmar), och som automatiskt går över till underhållsläge efter det. Recond-lampan ”R” kan vara svår att se, eftersom den tänds efter tredje lampan, och släcks igen efter att rekonditioneringen är klar, och den fjärde, gröna underhållslampan tänds.
    Felindikeringslampan lyser See answer
    Förklaring 1: Omvänd polaritet.
    Test: Kontrollera att kabeln/klämman med + är ansluten till polen med + och att kabeln/klämman med - är ansluten till polen med -.

    Förklaring 2: Laster som kräver mer ström än vad laddaren kan leverera är inkopplade på batteriet.
    Test: Stäng av eller koppla bort lasterna vid laddning.
    lyser och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Under analysfasen testas om batteriet kan behålla tillförd laddning.
    Förklaring 1: Stora laster är anslutna till batteriet och drar ner spänningen.
    Test: Koppla bort batteriet och försök ladda på nytt.

    Förklaring 2: Batteriet kan inte behålla tillförd laddning.
    Test: Batteriet behöver bytas ut.
    lyser i fyra timmar och laddaren övergår sedan till felläge See answer
    Om batterispänningen är under 25,5 V efter 4 timmar går laddaren över i felläge eftersom spänningen inte har ökat som den borde ha gjort.

    Förklaring 1: Batteriet är för stort för laddarens kapacitet.
    Test: Kontrollera att batteriet/batterierna inte har större kapacitet än vad som rekommenderas.
    Test: Försök att starta om laddaren eftersom den kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

    Förklaring 2: Större laster är inkopplade på batteriet.
    Test: Koppla bort batteriet och försök att ladda det utan lasterna.
    Test: Försök att starta om laddningen eftersom laddaren kan behöva längre tid för att ladda batteriet.

    Förklaring 3: Om batteriet är varmt och/eller kokar häftigt under laddningen beror detta sannolikt på en trasig battericell.
    Test: Byt batteri.
    Ingen av lamporna tänds när laddaren kopplas till enbart batteriet See answer
    Förklaring: Nätkontakten måste sättas i för att lampan ska tändas.