D250S DUAL

Ladda medan du kör

D250S DUAL

Ladda medan du kör

D250S DUAL

Ladda medan du kör
Bild saknas

Produktinformation

 • Produktinformation

  Ladda medan du kör

  Batteri till batteriladdare med dubbel batteri-användning

  D250S DUAL-laddaren får sin energi från DC-källor som till exempel generatorer, solpaneler eller vindkraft och optimerar denna kraft till att uppfylla olika batteribankers laddningsbehov.

  D250S DUAL är en helautomatisk 5 stegsladdare som levererar 20 A till 12 V-batterier på 40 - 300 Ah. Den får sin energi från DC-källor som till exempel generatorer, solpaneler eller vindkraft och optimerar denna kraft till att uppfylla olika batteribankers laddningsbehov. D250S DUAL väljer automatiskt den bästa anslutna DC-energikällan (av två) för ändamålet och växlar mellan dessa för att uppnå en flerstegsladdning med hög effektivitet. Passar för alla typer av 12 V-blybatterier Laddaren är IP65-klassad (vattenstänk- och dammskyddad och godkänd för utomhusbruk ) och skyddar fordonselektronik. Laddaren levereras med två års garanti.

   ;*;Maximal ström 20 A ;*;Laddar batterier 40 Ah - 300 Ah. ;*;Automatisk batteriseparation för start/service. ;*;Anpassar sig till parallella energikällor. För användning med generator, solpaneler eller båda. ;*;Inbyggd solpanelsregulator och temperatursensor.
    ;*;Inspänning 12,9 – 22 V DC; 14,4 V laddspänning. ;*;Flerstegsladdning från generatorer och solpaneler ;*;Batteriseparator som tar bort dioder och VSR-reläer ;*;Underhållningsladdning av generatorbatteri ;*;Solpanelregulator med Maximum Power Point Tracking, synkroniserad med andra strömkällor som generator ;*;Förenklad installation och förbättrad prestanda av förkolning av fjärrstyrda batterier för bogpropeller och ankarspel genom att inte behöva några tunga kablar ;*;Stänk- och dammskyddad (IP65) ;*;Maximerad batteritid tack vare minimerad underladdningstiden ;*;Maximerad batterikapacitet när batteriet hålls fulladdat vilket undviker skadliga sulfatkristaller på blyplattorna och skiktning av batterisyra. ;*;Förmåga att ta emot laddning automatiskt från alla strömkällor som är anslutna till D250S DUAL ;*;Minskade laddningstider och kostnader genom att minska tomgångskörning och beroende av växelström på land genom effektiv användning av generator och solkraft ;*;Minskad miljöpåverkan genom utökad batteritid och minskad inaktivitet ;*;Minimal installationstid och kostnad för att ersätta en isolerande relä eller diodseparator
    Teknisk information
    Ineffekt
    23V max
    Uteffekt
    14.4V, 20A max
    Backström*
    Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
    Omgivningstemperatur
    -20 °C till +50 °C
    Batterityper
    Alla typer av bly-syrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapacitet
    40-300Ah
    Garanti
    2 år
    MPPT
    Ja
    Kapslingsklass
    IP65
    Manual

    D250S_DUAL-safetyinstruction-SE-SV.pdf

    D250S_DUAL-manual-SE-SV.pdf
   • I förpackningen
    Produktblad

    D250S_DUAL-Productsheet-low-SE-SV.pdf
    FAQ
    D250S DUAL
    Varför startar inte D250S DUAL laddningen?
    See answer
    För att kunna starta laddningen måste spänningen på startbatteriet vara högre än 13,1 V eller högre än 11,5 V från solcellen. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. (D 250S DUAL börjar ladda redan vid 5V in)

    Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
    Ström på-lampan lyser inte See answer
    Förklaring: Målbatterispänningen måste vara högre än 9 V.
    Ström på-lamporna blinkar snabbt eller glöder svagt. See answer
    Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning.
    D250S DUAL
    Varför glöder POWER-lampan svagt?
    See answer
    Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
    Laddaren startar inte laddningen See answer
    Förklaring: För att kunna starta laddningen måste matningsspänningen vara högre än 13,1 V från matningsbatteriet eller högre än 11,5 V från solcellen. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V. Solcellsspänningen måste också vara högre än generatorns matningsspänning.
    Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
    D250S DUAL
    Varför blinkar POWER-lampan?
    See answer
    Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning från startbatteriet.
    D250S DUAL
    Varför lyser inte POWER-lampan?
    See answer
    Det kan finnas olika orsaker.

    Kontrollera att systemet är rätt kopplat och jordanslutningen ordentligt åtdragen.

    Kontrollera att spänningen på servicebatteriet är högre än 9 V. (Powerlampan tänds vid 9V)
    D250S DUAL
    Felindikeringslampan blinkar
    See answer
    Förklaring: Laddaren har upptäckt ett problem. Lampan blinkar alltid när andra lampor lyser och anger vilket problem som uppstått.

    Om enbart ström på-lampan lyser är temperaturen vid målbatteriet för hög. Laddaren laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.

    Om generatorlampan eller solpanellampan eller båda lyser när fellampan blinkar har ett fel i anslutningen till målbatteriet upptäckts och du bör kontrollera kopplingarna.
    Laddaren avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av See answer
    Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. Laddarens utspänning beror på inspänningen. Vid lägre inspänning blir uteffekten lägre. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter. Detta tömmer dock inte matningsbatteriet. Laddaren stänger av när spänningen har fallit under 12,8 V. Om det finns effekt från solpanelen används denna för att ladda målbatteriet.
    D250S DUAL
    Varför blinkar errorlampan? (!)
    See answer
    Laddaren har upptäckt ett problem. Notera vilken/vilka andra lampor lyser, dessa anger vilket problem som uppstått. Se bilden nedan: