SMARTPASS

Skydda batteriet mot djupurladdning

SMARTPASS

Skydda batteriet mot djupurladdning

SMARTPASS

Skydda batteriet mot djupurladdning
Bild saknas

Produktinformation

 • Produktinformation

  Skydda batteriet mot djupurladdning

  Helautomatisk styrning

  SMART kontroller och optimerar energi och har ett batteriskydd för att säkerställa att kritisk utrustning som till exempel radio, nödbelysning och navigationssystem alltid fungerar Den är lämplig för båtar, servicefordon, campingbilar, husvagnar, husbilar och tunga fordon.

  SMART är ett helautomatiskt system för styrning och optimering av energi som produceras av generatorer eller konventionella AC/DC-laddare, som sedan distribueras till batteribanker och förbrukare. Den kan hantera upp till 80 A för batterier mellan 28 - 800 Ah och passar alla typer av 12 V-batterier. Den har också ett inbyggt batteriskydd som skyddar djupurladdningsbatterier från total urladdning och ser till att kritisk utrustning som till exempel radio, nödbelysning och navigationssystem alltid fungerar När den används med D250S DUAL ger SMARTPASS en optimal laddning genom CTEK:s unika stegvisa laddningscykel för att skydda batteriet.

   ;*;Batteriseparation tar bort dioder och VSR-reläer ;*;Levererar 80 A för snabb laddning av batterier på 28 - 500 Ah ;*;Kompatibel med DUAL D250S och levererar upp till 100 A laddning tillsammans med D250S Dual ;*;Prioriterar kritiska förbrukare och levererar direkt från generatorn till förbrukarna ;*;Stänk- och dammskyddad (IP65)
    ;*;Den är lämplig för båtar, servicefordon, campingbilar, husvagnar, husvagnar och tunga fordon. ;*;Helautomatisk ;*;Enkel att installera och använda ;*;Maximerar batteriets livslängd ;*;Minskade laddningstider och kostnader ;*;Separerar förbrukare från servicebatterier för mer effektiv laddning ;*;Temperaturskydd för servicebatterier ;*;Säker gnistfri drift ;*;Skydd mot omvänd polaritet ;*;Kortslutningssäker ;*;2 års garanti
    Teknisk information
    Ineffekt
    23V max
    Uteffekt
    14.4V, 80A max
    Backström*
    Motsvarande mindre än 1 Ah/månad
    Omgivningstemperatur
    -20°C till +50°C (-4°F till +122°F)
    Batterityper
    Alla typer av bly-syrabatterier, 12V, WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
    Batterikapacitet
    28-800Ah
    Garanti
    2 år
    Kapslingsklass
    IP65
    Manual

    SMARTPASS-safetyinstruction-SE-SV.pdf

    SMARTPASS-manual-SE-SV.pdf
   • I förpackningen
    Produktblad

    smartpass-Productsheet-low-SE-SV.pdf
    FAQ
    SMARTPASS
    Varför startar inte SMARTPASS laddningen?
    See answer
    Kontrollera anslutningarna, inklusive anslutningen till jord. Spänningen från startbatteriet måste vara högre än 13,1 V för att Smartpass ska kunna starta. Servicebatteriets spänning måste också vara högre än 5V.

    Mät spänningen på batterierna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
    SMARTPASS startar inte laddningen See answer
    Förklaring: Matningsspänningen måste vara högre än 13,1 V för att laddningen ska kunna starta. Målbatteriets spänning måste också vara högre än 5 V.
    Test: Mät spänningarna och kontrollera att de ligger på minst ovanstående nivåer.
    SMARTPASS
    Varför matar inte SMARTPASS vissa förbrukare kopplade till förbrukarutgången?
    See answer
    SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare kopplade till förbrukarutgången när servicebatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Servicebatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.
    SMARTPASS
    Felindikeringslampan lyser, vad har hänt?
    See answer
    SMARTPASS har upptäckt ett problem. Denna lampa blinkar alltid tillsammans med andra lampor och anger vilket problem som har uppstått.

    Lampa 1 blinkar: Ett problem med startbatteriet har upptäckts. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS överhettats startas laddningen automatiskt igen när temperaturen har gått ner.

    Lampa 2 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen upptäcktes när den är/var ansluten till startbatteriets matning. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

    Lampa 3 blinkar: Ett problem har upptäckts med startbatteriet vid underhållsladdning. Strömmen till batteriet är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen.

    Lampa 4 blinkar: Ett problem med förbrukarmatningen från startbatteriet har upptäckts. Strömmen till matningen är för hög eller SMARTPASS är överhettad. Om strömmen är för hög gör SMARTPASS fem försök att ladda batteriet. Om alla fem försöken misslyckas måste SMARTPASS kopplas bort från båda batterierna innan den kan startas igen. Kontrollera i så fall att kablarna inte är kortslutna. Det kan också vara för många förbrukare inkopplade. Om SMARTPASS har överhettats återupptas matningen automatiskt när temperaturen har gått ner igen. Det kan också innebära att batterispänningen på startbatteriet är för låg.

    Lamporna 1, 3 och 4 blinkar: Startbatteriets temperatur är för hög. SMARTPASS laddar inte batteriet om temperaturen är högre än 65 °C. Så snart som temperaturen har fallit startas laddningen automatiskt igen.
    SMARTPASS
    Varför avbryter inte SMARTPASS laddningen av servicebatteriet trots att generatorn eller laddaren på startbatteriet har stängts av?
    See answer
    När motorn stängs av, fortsätter SMARTPASS att ladda så länge som spänningen i startbatteriet är högre än 12.8V. På grund av detta kan det dröja en stund innan laddaren avbryter.

    OBS: Detta tömmer inte startbatteriet. Om solpanelen ger effekt laddar den servicebatteriet.
    SMARTPASS matar inte förbrukarna från driftbatteriet See answer
    SMARTPASS stänger av matningen till förbrukare när driftbatterispänningen har fallit till 11,5 V. Detta förhindrar skador som uppstår på grund av att batteriet töms för mycket. Driftbatteriet måste laddas för att kunna återta matningen.
    SMARTPASS
    Vad betyder lampindikeringarna?
    See answer


    Error lamp
    Power lamp
    1. Service battery charging lamp
    2. Alternator battery consumption
    3. Alternator battery charging lamp
    4. Service battery consumption lamp
    Ström på-lampan blinkar snabbt eller glöder svagt See answer
    Förklaring: Laddaren har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning. Det finns ingen laddare eller generator påslagen för matningsbatteriet.
    SMARTPASS avbryter inte laddningen av målbatteriet även när generatorn eller laddaren på matningsbatteriet har stängts av See answer
    Vid laddning av matningsbatteriet faller spänningen. SMARTPASS avbryter när spänningen har fallit under 12,8 V. Om inga parallella laster är inkopplade kan detta ta en stund.
    SMARTPASS
    Varför blinkar POWER -lampan snabbt?
    See answer
    SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.
    SMARTPASS
    Varför lyser POWER -lampan svagt?
    See answer
    SMARTPASS har växlat till strömsparläge på grund av för låg spänning i startbatteriet. Ingen laddare eller generator är påslagen för startbatteriet.
    SMARTPASS
    Kan jag använda enbart SMARTPASS utan D250S DUAL?
    See answer
    Ja, om man inte behöver en laddningsfunktionalitet till servicebatteriet, som D250S Dual kan göra igenom att höja eller sänka spänningen från generatorn, så är SMARTPASS ett bra alternativ för att strömförsörja servicebatteriet, speciellt när man också använder servicebatteriet medan laddning sker (t.ex kylskåp, stereo etc.).