Elbillader - EVSE

Det er ingen tvil om at elbilsalget har økt eksponentielt det siste tiåret. Markedsandelen for elbiler i nybilsalget har gått fra tilnærmet 0% i 2010 til 54,3% i 2020. I utgangen av 2020 var det registrert nesten 350 000 elbiler og 142 000 ladbare hybrider i Norge. Og med dette følger også et svært økende behov for elbilladere. En elbillader kommer i mange varianter. Og det hurtig bygges ut flere og flere hurtigladestasjoner rundt omkring i landet. Men det er fortsatt elbilladere i hjemmet og på arbeidsplassen som er det det er mest behov for.

Elbillader

Når man lader en elbil ser man ofte på hvor stor kraft elbilladeren gir. Dette for å se hvor fort ladingen vil gå. Men det er flere faktorer som spiller inn når man lader en elbil. Dersom man har en hjemmelader som kan gi opp til 22kW effekt, vil det ikke nødvendigvis bety at alle biler vil lade med samme effekt. Men dersom bilen er rustet til det vil dette være maks effekt elbilladeren kan gi. Hovedregelen er naturligvis at desto mer kraft elbilladeren gir, desto raskere vil også ladingen gå. Men det kommer også an på hvor fort bilen er i stand til å lade, og temperaturen. Hjemmelading De aller fleste som eier elbil lader bilen hjemme, da dette ofte er svært gunstig økonomisk. Når man lader bilen hjemme regelmessig er drivstoffet svært billig. Og det koster fort bare et par hundrelapper i måneden å lade bilen. Det er mulig å lade i vanlig stikkontakt, eller å installere en elbillader hjemme til dette formålet. Dersom man lader med vanlig stikkontakt er det viktig å være klar over reglene og retningslinjene for denne typen lading. Som blant annet at man må benytte en egen kurs til bilen som ikke er på mer enn 10A. Den må ha jordfeilbryter type B og man må være påpasselig med hvilken rekkefølge man tar ut laderen når man har ladet ferdig. Det er anbefalt å benytte en elbillader hjemme i form av en hjemmeladeboks som er både mye sikrere å bruke og den vil lade bilen mye raskere enn en vanlig stikkontakt. Når man benytter elbillader hjemme som er ment til akkurat dette formålet bruker man en egen spesiell kabel som er laget for å tåle den høye belastningen. Og man kan få tak i elbilladere til hjemmet både med og uten fastmontert kabel. Slike elbilladere kommer i flere varianter, men skilles ofte i to kategorier: enkle ladebokser og smarte ladebokser. De smarte elbilladerne kan blant annet stilles inn til å lade på de mest gunstige tidspunktene der strømmen er billigst for å gi deg en enda større besparelse. Njord Go er en smart elbillader som gir en effekt på opptil 11kW, den er utstyr med innebygget sikring og jordfeilbryter. Og den kan kobles til en egen app slik at man kan følge med på forbruket og ladingen. Smarte elbilladere Prisforskjellen på enkle og smarte elbilladere er ofte ikke stor. Og det er store fordeler å hente ved å velge en smart elbillader da dette vil kunne gi flere fordeler for både effekt og pris. Smarte elbilladere vil først og fremst kunne styre belastningen på strømnettet hjemme, slik at den ikke overbelaster systemet. Men den vil også kunne styres på flere måter. Man kan blant annet sørge for at den trekker jevnt med strøm utover tiden bilen står koblet til. Og man kan styre hvilke tidspunkt på døgnet den skal lade. På dagtid når det er mange enheter som ofte belaster strømnettet hjemme og strømprisen ofte er på sitt høyeste er det ugunstig å bruke mye ekstra kraft på å lade bilen. Men det kan også være vanskelig å huske å gå ut og koble på laderen på bilen før man legger seg. Så det mest optimale er å kunne koble bilen til laderen idet man parkerer. Og fortelle laderen via telefonen at den skal starte ladingen på et gitt klokkeslett. På denne måten vil ladingen starte når det ellers er lite strømaktivitet i boligen, og dette gjør at bilen både vil lade raskere og mye billigere. Strømprisen er som oftest lavest midt på natten når det generelt er lite aktivitet på nettet. Og dette er absolutt den mest ideelle tiden å lade bilen på. Lade på arbeidsplassen Når man har firmabil eller benyttet elbil til og fra jobb. Da er det en stor fordel at arbeidsplassen tilbyr elbillader til sine ansatte. Chargestorm Connected 2 gjør det mulig for arbeidsplassen å tilby lading til sine ansatte. Og uten at dette blir misbrukt eller at det overbelaster strømnettet på arbeidsplassen. Elbilladeren tilfredsstiller alle krav til sikkerhet og kvalitet til elbillading. Og den har både innebygget sikkerhet og jordfeilbryter. Det unike systemet for å hindre overbelastning i strømnettet sørger for at viktige elektriske installasjoner ikke mister kraft på grunn av elbilladeren. Det sørger også for å justere belastningen på strømnettet slik at man trygt kan lade elbilene. Elbilladeren startes og stoppes med en egen RFID brikke som knyttes til enheten slik at ansatte fritt kan lade elbilen på jobb uten at uvedkommende kan komme og bruke elbilladeren på bedriftens bekostning. Bedriften sørger for å aktivere brikkene til de ansatte som trenger denne tilgangen. Og de kan alltid styre hvem som har aktive brikker i Charge Portal. Noen arbeidsplasser er også opptatt av å kunne følge med på hvem som benytter denne tjenesten. Og ønsker å se statistikk over hvor mye og ofte elbilladeren blir benyttet, og dette kan de ha full kontroll på gjennom portalen. Her kan de ta ut rapporter for når på døgnet laderen blir brukt, hvor mye energi den trekker og hvem som har brukt elbilladeren.

Er du interessert i å kjøpe våre produkter eller ønsker du mer informasjon?

Takk for henvendelsen. Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Din epost eller ditt telefonnummer er ugyldig, minst ett av disse er påkrevd.

Takk for henvendelsen. Vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Din epost eller ditt telefonnummer er ugyldig, minst ett av disse er påkrevd.

Er du interessert i å kjøpe våre produkter eller ønsker du mer informasjon?

Navn / Virksomhet
Epost
Telefon
Skriv din melding her…