Verdensledende innen løsninger for batteristyring

CS ONE

Revolusjonerende adaptiv batterilader og vedlikeholder

  

  

CS FREE

Multifunksjonell bærbar lader og liten vedlikeholder med Adaptive Boost teknologi

  

NJORD® GO bærbar EV-lader

NJORD® GO fra CTEK er en slitesterk, lettvektig og bærbar alt-i-en EVlader med type 2-kontakttilkobling, og med en ladekapasitet på opptil 11 kW. 

Den kommer med faste høykapasitetskabler, med nettkabel på 1,5 m lengde og en 5 m lang ladekabel til EV, slik at ingen installasjon er nødvendig - bare plugg enheten inn i CEE-kontakten hjemme, på hytta eller på jobb, og lad opp. Laderens brukergrensesnitt gir klar indikasjon på ladestatus. 

NJORD® GO

Rask, bærbar lader til ditt elektriske kjøretøy

Elbillader - EVSE

Å eie en elbil er en helt annen opplevelse enn å eie en drivstoffdrevet bil. Men en ting de begge har til felles er at de begge må fylles på. Hvordan de fylles på, er imidlertid en av de største forskjellene mellom de to kjøretøytypene. Mens biler med forbrenningsmotor kjører til en bensinstasjon og fyller bensin på tanken, bruker en elbil en elbillader for å koble seg til strømnettet og det er elektroner som lader opp batteriet.

For elbilladere - EVSE

Batteriladere - 12V & 24V

Etter hvert som kjøretøyteknologien utvikles, utsettes batteriet for stadig større press. Dette gjør at batterilading har blitt en helt essensiell del av bilvedlikehold, og bør anses som like viktig som å sjekke dekktrykket og oljenivået.

Det finnes for tiden en rekke forskjellige batteriladere på markedet, de fleste av typen smartladere og dryppladere. Smartladere gir derimot en langt tryggere og mer effektiv måte å vedlikeholde og forlenge batteriets levetid på.

Batteriladere - 12V & 24V