1.    Beskyttelse af personoplysninger

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger ("meddelelse") gælder for CTEK Holding AB og dets datterselskaber og associerede selskaber ("CTEK", "vi", "os" eller "vores"), når vi behandler persondata for personer, der besøger vores websted, bruger vores digitale produkter og tjenester eller kontakter os med generelle spørgsmål eller af andre årsager.

Det er meget vigtigt for CTEK, at dine personlige oplysninger er beskyttet, og vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med meddelelsen og gældende lovgivning, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) (GDPR) og andre gældende nationale datalove i lande, hvor vi opererer. Du kan finde flere oplysninger om GDPR på https://gdpr-info.eu 

2.    Rettigheder og valgmuligheder

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder, når det gælder vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, når vi behandler dine personoplysninger til marketingformål, eller når vi på anden måde baserer vores behandling af dine personoplysninger på en legitim interesse.
 • Ret til indsigt og berigtigelse: Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der vedrører dig. Du har for eksempel ret til at blive informeret om, hvorvidt der behandles personoplysninger om dig, hvilke oplysninger der behandles, og formålet med behandlingen. Du har også ret til at anmode om, at unøjagtige eller ufuldstændige persondata bliver rettet.
 • Ret til sletning: Du kan også anmode om, at dine persondata slettes. Det gælder for eksempel hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis personoplysningerne skal slettes for at sætte os i stand til at overholde et lovkrav.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Det gælder for eksempel, hvis du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet. Eller det kan være, at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til (men du har brug for personoplysningerne til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav). Det kan være, at du har gjort indsigelse mod behandling, som vi har baseret på legitime interesser (hvorved behandlingen vil være begrænset, indtil vi har bekræftet, om vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne tilsidesætter dine). 
 • Ret til dataportabilitet: Hvis behandlingen af de personoplysninger, du har opgivet, sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller i overensstemmelse med en kontrakt mellem dig og CTEK, kan du anmode om, at oplysningerne leveres til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke: Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trække samtykket tilbage.
 • Vi har mulighed for at overføre dine personoplysninger til tredjeparter under visse lovlige omstændigheder, som angivet i denne meddelelse. Overførslen kan i nogle tilfælde ske til et andet land end der, hvor du bor eller arbejder. Landet kan være beliggende uden for EU/EØS.

Hvis du har klager over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller hvis du har brug for yderligere information, kan du til enhver tid kontakte os på følgende e-mailadresse: support@ctek.com.
Du har altid ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, navnlig hvor du bor, arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse af GDPR har fundet sted. Du kan finde den relevante myndighed i dit land her:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

3.    Indsamling af oplysninger

Vi indsamler oplysninger fra dig, når du kontakter os via en kontaktformular, i onlinechatten, pr. telefon eller på e-mail, samt når du foretager et køb i webshoppen. Vi indsamler også oplysninger fra dig, når du bruger vores digitale tjenester i forhold til forbundne produkter. 
De oplysninger, vi indsamler, er data, som du giver os. Det gælder for eksempel navn, 
e-mailadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, sprogpræference, produktserienummer og kreditkortoplysninger.
Vi registrerer også tekniske og operationelle data fra dit CTEK-forbundne produkt.
Desuden registrerer vi anonyme data fra vores apps i forbindelse med nedbrud for at opnå bedre forståelse af uønsket appadfærd.

Når du besøger vores websteder, modtager og gemmer vi desuden automatisk oplysninger fra din computer og browser via "cookies", herunder IP-adresse, software- og hardwareoplysninger, operativsystem og browsertype samt den besøgte side.

Vi indsamler desuden dine kontaktoplysninger (for eksempel navn, e-mailadresse og telefonnummer), stillingsbetegnelse og andre oplysninger, som du eller din virksomhed har givet os, hvis du er ansat eller anden repræsentant for en virksomhed, der har, har haft eller indgår et kommercielt forhold med os (i det følgende kaldet "repræsentant"). Vi indsamler også disse oplysninger, hvis du repræsenterer en enkeltmandsvirksomhed, der har et kommercielt forhold til os, herunder lejemål (i det følgende kaldet "handelspartner"). 

4.    Formålet med behandlingen og retsgrundlaget

De oplysninger, vi indsamler fra dig, behandles (det vil sige opbevares, lagres, indsamles, overføres, videregives eller håndteres på anden vis) med forskellige formål, afhængigt af årsagen til at du kontakter os. Her er nogle eksempler på almindelige formål med vores behandling af ovennævnte oplysninger:

 • Hvis du er repræsentant: At sende dig oplysninger om vores produkter eller tjenester via e-mail (hvis du eller handelspartneren har givet os din e-mailadresse), medmindre du har bedt os om ikke at gøre det. Denne brug af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.
 • At behandle og svare på anmodninger eller spørgsmål fra dig, når du kontakter os, enten som enkeltperson eller som repræsentant, via e-mail eller telefon (hvor du har givet os kontaktoplysninger). Denne brug af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at svare dig eller håndtere dine anmodninger.
 • At gøre os i stand til at levere vores ydelser, for eksempel at administrere og levere det produkt, som du eller handelspartneren har købt hos os, og at hjælpe dig som enkeltperson eller repræsentant med eventuelle spørgsmål i forbindelse med et køb. Denne brug af dine personoplysninger er baseret på opfyldelsen af en kontrakt med dig (hvis du er en enkeltperson eller en enkeltmandsvirksomhed), og vi bruger dataene til at udføre vores kontraktlige forpligtelser og til at udøve vores rettigheder eller legitime interesser (hvis du er repræsentant), for at opfylde kontraktforholdet med handelspartneren og for at gøre brug af vores rettigheder.
 • Hvis handelspartneren er vores lejer: At administrere og gennemføre lejemålet mellem handelspartneren og os. Denne brug af dine personoplysninger (som repræsentant for lejeren) er baseret på vores legitime interesse i at opfylde kontraktforholdet med handelspartneren.
 • At forbedre vores websted og webshop. Denne brug af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at forbedre og udvikle vores virksomhed.
 • At forbedre vores kundeservice og give dig en bedre oplevelse. Denne brug af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at forbedre og udvikle vores kundeservice og støtte vores kunder. 
 • At gøre det muligt for os at administrere jobansøgninger og kontakte potentielle ansøgere. Denne brug af dine personlige data er baseret på vores legitime interesse i at administrere jobansøgninger, som vi modtager.
 • At give dig mulighed for at oprette og administrere din konto. Denne brug er baseret på opfyldelsen af en kontrakt.
 • At forbedre vores produkter og tjenester og rette fejl. Dette vil være en statistisk gennemgang af brugen af CTEK-forbundne produkter for at forstå, hvordan de bliver brugt, og hvordan vi kan fortsætte med at opfylde vores kunders behov. Denne brug er baseret på vores legitime interesse.
 • At overholde lovkrav, for eksempel regnskabsregler. Vi udfører denne behandling, fordi vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning.

 

5.    Videregivelse til tredjeparter

Da vi har flere associerede selskaber og datterselskaber, som udfører forretningsaktiviteter i andre lande rundt om i verden, kan dine personoplysninger blive overført til disse associerede selskaber og datterselskaber, afhængigt af årsagen til at du kontakter os. Vi baserer en sådan overførsel på en legitim interesse for at sikre effektiv administration i CTEK-koncernen. Nedenfor finder du oplysninger om overførsel til tredjelande.

Medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, vil vi ikke sælge, handle med eller på anden måde overføre eller videregive personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter. Vi kan dog overføre data til betroede tredjepartsudbydere, for at de kan levere tjenester til os, hjælpe os med at udvikle vores websted eller vores virksomhed eller hjælpe os med at opfylde forpligtelser såsom levering af ordrer og så videre. Kun personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde de ovenfor anførte formål, vil blive givet til disse tredjepartsudbydere. Alle tredjepartsudbydere skal følge vores instruktioner og gældende skriftlige databehandlingsaftaler (herunder fortrolighedsforpligtelser) samt eventuelle andre aftaler, der er indgået mellem os og vores tredjepartsudbydere, og de skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne.

Vi vil dele oplysninger med rådgivere og myndigheder, hvis det er nødvendigt, for at efterforske, forhindre eller gribe ind over for ulovlige aktiviteter, mistanke om svig, situationer, der udgør en potentiel risiko for en persons fysiske sikkerhed, brud på vores vilkår for anvendelse, eller når det kræves i henhold til gældende lovgivning, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

6.    Overførsel til tredjelande

Vi behandler primært personoplysninger på servere inden for EU/EØS.

Vi kan dog overføre dine oplysninger fra en placering inden for EU/EØS. Niveauet for informationsbeskyttelse i lande uden for EU/EØS kan være lavere end det, der gælder inden for EØS. Vi overfører personoplysninger til USA, Australien, Kina og Hongkong. Når vi overfører personoplysninger til et af disse lande, implementerer vi passende foranstaltninger i henhold til GDPR for at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttede og sikre. Vores internationale overførsler af personoplysninger er baseret på EU-kommissionens standardklausuler om databeskyttelse (artikel 46.2 GDPR), https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en, og for visse overførsler til USA på EU-US Privacy Shield (afgørelse om tilstrækkelighed, artikel 45 GDPR), https://www.privacyshield.gov/welcome, og for visse overførsler fra Kina, baseret på datasikkerhedsloven i Kina.

7.    Informationsbeskyttelse

Vi vil kun behandle personoplysninger til de formål, de er indsamlet til, og som beskrevet ovenfor. Personoplysninger behandles ikke i længere tid, end hvad der er nødvendigt til det særlige formål eller som krævet af gældende EU- eller medlemsstatslovgivning. Hvis du ønsker oplysninger om nøjagtige opbevaringstider for forskellige former for personoplysninger, bedes du kontakte os på e-mailadressen nedenfor. Vi træffer en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vi bruger avancerede krypteringsmetoder til at beskytte data, der overføres via internettet. Adgangen til personoplysninger er begrænset til medarbejdere, der skal udføre et bestemt job, hvor de har brug for adgang til dataene. Serverne, der bruges til at håndtere personligt identificerbare oplysninger, opbevares i et sikkert miljø med både fysisk og logisk adgangsbeskyttelse.

8.    Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre adgangen til vores websteder. Desuden bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen ved at spore og målrette brugerens interesser. De indsamlede oplysninger er digitale informationsdata såsom geografisk placering, IP-adresse, browsertype og enhedstype. Du kan vælge, om du vil acceptere cookies. De fleste webbrowsere giver mulighed for at styre cookies gennem browserindstillingerne. Ved at justere indstillingerne i din webbrowser kan du undgå at modtage cookies. Det kan dog medføre, at tjenesterne på webstederne ikke fungerer optimalt. Metoden, der bruges til at blokere cookies, afhænger af den anvendte webbrowser. Se menuen "Hjælp" eller den tilsvarende menu i din webbrowser for at få anvisninger. Du kan også ofte ændre indstillinger i forhold til en bestemt type cookie. Vores brug af cookies er generelt ikke knyttet til personligt identificerbare oplysninger på vores websted. 

9.    Håndtering af personoplysninger og kontaktmuligheder

CTEK er dataansvarlig for personoplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på support@ctek.com. Du kan også bruge denne e-mailadresse til at gøre indsigelse mod vores behandling, til at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger om dig vi behandler, eller til at opdatere, flytte eller anmode om sletning af dine personoplysninger. 

10.    Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne integritetspolitik fra tid til anden. Oplysninger om sådanne ændringer vil blive offentliggjort her: www.ctek.com.

Sidst opdateret 2023-09-18