1.    Tietosuoja

Tämä tietosuojailmoitus (”Ilmoitus”) koskee CTEK Holding AB:tä sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöitä (”CTEK”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”), kun käsittelemme sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka käyvät sivustollamme, käyttävät digitaalisia tuotteitamme ja palveluitamme tai ottavat meihin yhteyttä yleisten kyselyjen esittämiseksi tai muussa tarkoituksessa.

Yksityisyytesi suojaaminen on erittäin tärkeää CTEKille. Käsittelemme henkilötietoja ilmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joka käsittää yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (GDPR) ja muut sovellettavat kansalliset tietosuojalait maissa, joissa toimimme. Lisätietoja GDPR:stä saat osoitteesta https://gdpr-info.eu

2.    Oikeudet ja valinnat

Voit harjoittaa käsittelemiimme henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi milloin tahansa:

 • Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi tiettyä käsittelyä, esimerkiksi henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin tai kun muutoin perustamme henkilötietojesi käsittelyn oikeutettuun etuun.
 • Oikeus tarkistaa ja oikaista: Sinulla on oikeus pyytää lupaa itseäsi koskevien henkilötietojen tarkistamiseen. Tämä sisältää esimerkiksi oikeuden saada tietoa siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn tarkoitus. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisemista.
 • Oikeus poistaa: Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista, jos esimerkiksi henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, jos käsittely on lainvastaista tai jos henkilötiedot on poistettava lakisääteisen vaatimuksen noudattamiseksi.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos olet esimerkiksi kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty (mutta tarvitset kuitenkin henkilötietoja oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen) tai jos olet vastustanut oikeutettuihin etuihin perustuvaa käsittelyämme (jolloin käsittelyä rajoitetaan, kunnes olemme tarkistaneet, syrjäyttävätkö henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutetut etumme omat etusi). 
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Jos antamiasi henkilötietoja käsitellään automaattisesti suostumuksellasi tai sinun ja CTEKin välisen sopimuksen mukaisesti, voit pyytää, että tiedot toimitetaan jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi: Suostumukseesi perustuvissa tapauksissa sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn milloin tahansa.

 

Saatamme siirtää henkilötietosi kolmansille osapuolille tietyissä juridisissa olosuhteissa, kuten tässä ilmoituksessa on esitetty, ja joissakin tapauksissa eri maahan kuin missä asut tai työskentelet. Tällainen maa voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Jos haluat esittää valituksen siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, tai haluat lisätietoja, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa kirjoittamalla seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: support@ctek.com.

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, erityisesti missä asut, missä työskentelet tai missä GDPR:n väitetty rikkomus on tapahtunut. Löydät maasi asianmukaisen viranomaisen täältä:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

3.    Tietojen kerääminen

Keräämme sinulta tietoja, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen, verkkokeskustelun, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai kun teet ostoksia verkkokaupassa. Keräämme sinulta tietoja myös silloin, kun käytät digitaalisia palveluitamme yhdistettyihin tuotteisiin liittyen. 

Kerätyt tiedot ovat tietoja, jotka annat meille, muun muassa nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, kotiosoitteesi, kielitoivomuksesi, tuotteen sarjanumero ja/tai luottokorttitiedot, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

Keräämme myös teknisiä ja toiminnallisia tietoja CTEKiin yhteydessä olevista tuotteistasi.

Keräämme tämän lisäksi anonyymejä tietoja sovelluksestamme sen kaatuessa, jotta saamme tarkempia tietoja sovelluksen ei-toivotusta toiminnasta.

Kun vierailet sivustoillamme, vastaanotamme ja tallennamme tietokoneestasi ja selaimestasi ”evästeiden” avulla automaattisesti tietoja, joihin kuuluvat muun muassa 
IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot, käyttöjärjestelmän ja selaimen tyyppi sekä pyydetty sivu.

Keräämme myös yhteystietosi (esim. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), ammattinimikkeesi ja muita tietoja, jotka sinä tai yrityksesi olette meille toimittaneet, jos olet sellaisen yrityksen työntekijä tai muu edustaja, jolla on, on ollut tai jolla tulee olemaan kaupallinen suhde kanssamme, tai jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on kanssamme kaupallinen suhde, mukaan lukien vuokrasuhde (tällaisia henkilöitä kutsutaan jäljempänä ”edustajiksi” ja tällaisia kauppakumppaneita kutsutaan jäljempänä ”kauppakumppaneiksi”). 

4.    Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Sinulta keräämiämme tietoja käsitellään eli niitä säilytetään, ne tallennetaan, kerätään, siirretään, luovutetaan tai niitä muutoin käsitellään eri tarkoituksiin riippuen siitä, miksi otat meihin yhteyttä. Edellä mainitun tietojen käsittelyn yleisenä tarkoituksena on kuitenkin muun muassa

 • lähettää sinulle tietoja tuotteistamme tai palveluistamme sähköpostitse, jos olet edustaja (jos sinä tai kauppakumppani olette antaneet meille sähköpostiosoitteenne), paitsi jos olet pyytänyt meitä olemaan tekemättä niin. Tämä henkilötietojesi käyttö perustuu oikeutettuun etuumme markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme.
 • hallinnoida pyyntöjäsi tai kysymyksiäsi ja vastata niihin, jos olet yksityishenkilönä tai edustajana ottanut meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse (jos olet toimittanut sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi meille). Tämä henkilötietojesi käyttö perustuu oikeutettuun etuumme vastata sinulle tai käsitellä pyyntöjäsi.
 • antaa meille mahdollisuus toteuttaa palvelumme, esimerkiksi hallinnoida sinun tai kauppakumppanin meiltä ostamaa tuotetta ja toimittaa se sekä auttaa sinua yksityishenkilönä tai edustajana kaikissa hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Tämä henkilötietojesi käyttö perustuu kanssasi solmitun sopimuksen täyttämiseen (jos olet yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja). Käytämme tietoja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme ja käyttääksemme oikeuksiamme tai oikeutettuja etujamme (jos olet edustaja), tai täyttääksemme sopimussuhteen kauppakumppanin kanssa ja käyttääksemme oikeuksiamme.
 • hallinnoida kauppakumppanin ja meidän välistä vuokrasuhdetta ja toteuttaa se, jos kauppakumppani on vuokralaisemme. Tämä henkilötietojesi käyttö (toimiessasi vuokralaisen edustajana) perustuu oikeutettuun etuumme täyttää sopimussuhde kauppakumppanin kanssa.
 • parantaa sivustomme ja verkkokauppamme toimintaa. Tämä henkilötietojesi käyttö perustuu oikeutettuun etuumme parantaa ja kehittää liiketoimintaamme.
 • parantaa asiakaspalveluamme paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Tämä henkilötietojesi käyttö perustuu oikeutettuun etuumme parantaa ja kehittää asiakaspalveluamme ja auttaa asiakkaitamme.
 • antaa meille mahdollisuus hallinnoida työpaikkahakemuksia ja ottaa yhteyttä mahdollisiin hakijoihin. Tämä henkilötietojesi käyttö perustuu oikeutettuun etuumme hallinnoida saamiamme työpaikkahakemuksia.
 • antaa sinulle mahdollisuus luoda tili ja hallinnoida sitä. Tämä käyttö perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon.
 • parantaa tuotteitamme ja palveluitamme, korjata niissä ilmenevät virheet ja suorittaa niiden vianmääritys. Tämä on tilastollinen katsaus CTEKiin yhteydessä olevien tuotteiden käyttöön, jotta ymmärrämme, miten tuotteita käytetään ja miten voimme jatkossakin vastata asiakkaidemme tarpeisiin. Tämä käyttö perustuu oikeutettuun etuumme.
 • täyttää lakisääteiset velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitoon liittyvät määräykset. Suoritamme tämän käsittelyn, koska olemme sovellettavan lain mukaan velvollisia tekemään niin.

 

5.    Tietojen paljastaminen kolmansille osapuolille

Koska meillä on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa muissa maissa ympäri maailmaa, henkilötiedot voidaan siirtää tällaisille tytär- ja osakkuusyhtiöille riippuen siitä, miksi otat meihin yhteyttä. Perustamme tällaisen siirron oikeutettuun etuun, jonka tarkoituksena on varmistaa tehokas hallinto CTEK-konsernissa. Tietoja siirroista kolmansiin maihin on alla.

Emme muuten myy, kauppaa tai muuten siirrä tai paljasta tunnistettavissa olevia henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos meidän on sovellettavien lakien mukaan tehtävä niin. Voimme kuitenkin siirtää tietoja luotetuille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotta ne voivat tarjota meille palveluita, auttaa meitä kehittämään sivustoamme tai yritystämme tai auttaa meitä täyttämään velvoitteemme, joihin kuuluu esimerkiksi tilausten toimittaminen. Näille kolmansille osapuolille luovutetaan vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikkien kolmannen osapuolen palveluntarjoajien on noudatettava ohjeitamme ja sovellettavia kirjallisia tietojenkäsittelijän sopimuksia (mukaan lukien luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä) ja kaikkia muita sopimuksia, jotka ovat voimassa meidän ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajien välillä, ja niiden on huolehdittava asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi.

Luovutamme tietoja neuvonantajille ja viranomaisille, jos se on tarpeen laittomien toimien, epäillyn petoksen, henkilön fyysisen turvallisuuden mahdollisesti vaarantavien tilanteiden tai käyttöehtojen rikkomisen tutkimiseksi, estämiseksi tai niiden vastaisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi tai sovellettavan lain niin vaatiessa, siinä määrin kuin se on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan sallittua.

6.    Siirto kolmansiin maihin

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti EU- ja ETA-alueella olevilla palvelimilla.

Voimme kuitenkin siirtää tietosi EU- ja ETA-alueelta muualle. Tietosuojan taso EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa saattaa olla alempi kuin ETA-alueella. Siirrämme henkilötietoja Yhdysvaltoihin (”USA”), Australiaan, Kiinaan ja Hongkongiin. Kun siirrämme henkilötietoja johonkin näistä maista, ryhdymme GDPR:n mukaisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että henkilötietosi pysyvät suojattuina ja turvassa. Henkilötietojen kansainväliset siirrot perustuvat EU:n komission tietosuojaa koskeviin vakiolausekkeisiin (GDPR:n artikla 46.2), https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en, tiettyjen Yhdysvaltoihin suuntautuvien siirtojen osalta EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield  sopimukseen (tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös, GDPR:n artikla 45), https://www.privacyshield.gov/welcome, ja tiettyjen Kiinasta tulevien siirtojen osalta Kiinan kansantasavallan tietosuojalakiin. 

7.    Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, ja kuten edellä on kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä pidempään kuin se on tarpeen tiettyä käyttötarkoitusta varten tai muutoin kuin sovellettavan EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Erityyppisten henkilötietojen tarkat säilytysajat voit selvittää ottamalla meihin yhteyttä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Suojaamme henkilötietojasi erilaisilla turvatoimilla. Käytämme edistyksellisiä salausmenetelmiä Internetin kautta siirrettyjen tietojen suojaamiseen. Henkilötietojen käyttöoikeudet on rajoitettu työntekijöihin, jotka suorittavat sellaista työtä, joka edellyttää pääsyä tietoihin. Tunnistettavissa olevien henkilötietojen käsittelyyn käytettävät palvelimet on sijoitettu suojattuun ympäristöön, johon pääsy on suojattu fyysisesti ja loogisesti.

8.    Evästeet

Käytämme evästeitä sivustojemme käytön parantamiseen. Tämän lisäksi evästeemme parantavat käyttökokemusta seuraamalla käyttäjän kiinnostuksen kohteita ja kohdentamalla sisältöjä niiden mukaan. Kerätyt tiedot ovat digitaalisia tietoja, kuten maantieteellinen sijainti, IP-osoite, selaimen tyyppi ja laitteen tyyppi. Voit valita, haluatko hyväksyä evästeet. Useimmat selaimet mahdollistavat edellä mainittujen evästeiden hallinnan selaimen asetuksissa. Säätämällä selaintasi voit välttää evästeiden vastaanoton. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että sivustojen palvelut eivät toimi optimaalisesti. Evästeiden estämiseen käytetty menetelmä riippuu käytetystä selaimesta. Katso ohjeet selaimen ohjeesta tai vastaavasta valikosta. Voit myös usein muuttaa asetuksia evästeen tyypin mukaan. Evästeidemme käyttö ei yleensä liity sivustomme tunnistettavissa oleviin henkilötietoihin. Lisätietoja evästeiden käytöstä saat evästekäytännöstämme, joka on saatavilla osoitteesta www.ctek.com.

9.    Henkilötietojen ja yhteydenottojen hallinta

CTEK on edellä esitettyihin tarkoituksiin käytettävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja, ota meihin yhteyttä osoitteessa support@ctek.com. Voit käyttää tätä sähköpostiosoitetta myös silloin, jos haluat vastustaa tapaa, jolla käsittelemme tietoja, saada tietoa siitä, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme, tai päivittää henkilötietosi, siirtää ne tai pyytää niiden poistamista. 

10.    Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Tiedot tällaisista muutoksista julkaistaan osoitteessa www.ctek.com.
 

Viimeksi päivitetty 2023-09-18