Akkujen lataaminen

Ajoneuvojen teknologian kehittyminen asettaa akut jatkuvasti kovemmalle koetukselle. Akkujen lataamisesta onkin tullut välttämätön osa autojen huoltamista. Sitä voidaankin pitää yhtä tärkeänä huoltotoimena kuin rengaspaineiden ja öljytason tarkistamista.

Saatavana on monia erityyppisiä akkulatureita, joista suurin osa on älylatureita ja vakiovirtalatureita. Älylaturit ovat kaikkein turvallisin ja tehokkain tapa ylläpitää akkua ja pidentää sen käyttöikää.

Kun akku on saavuttanut optimaalisen lataustason, vakiovirtalaturi ei tee muuta kuin antaa tietynsuuruisen varauksen tietyn aikaa ja kytkeytyy sitten pois päältä. Laturi toistaa tätä, kunnes se irrotetaan akusta. Tämä menetelmä voi johtaa akun ylilatautumiseen, jolloin akku saattaa kuivua tai jopa kaasuuntua. Lopulta akusta voi tulla täysin käyttökelvoton.

CTEKin älylaturit siirtyvät pulssiylläpitotilaan, kun akku on latautunut täyteen. CTEK-latureiden antama varausteho ei perustu ennalta asetettuihin arvioihin, sillä CTEK-laturi kommunikoi jatkuvasti akun kanssa ja reagoi palautteeseen lataamalla akkua vain silloin, kun se on tarpeen.

Pulssiylläpitotilassa akun annetaan itsepurkautua luonnollisesti määrätylle tasolle, ennen kuin se ladataan uudelleen täyteen. Näin vältetään ylilatautumisen riski, ja lisäksi akun käyttöikää saadaan pidennettyä merkittävästi, koska akku toimii aivan kuin sen normaalin käytön aikana.