Autojen akut

Autoihin on saatavana monia eri tyyppisiä akkuja, kuten nesteakkuja, kalsiumakkuja ja AGM-akkuja. Kukin niistä edellyttää hieman erilaisia ylläpitotoimenpiteitä, mutta kaikkien niiden lataamiseen ja ylläpitämiseen sopii CTEKin 24 tai 12 voltin akkulaturi.

12 voltin akkulaturi (kuten MXS 5.0) lataa ja kunnostaa auton akun monivaiheisesti. Ensimmäisenä se poistaa sulfaattia akun lyijylevyistä, hajottaa sulfaattikertymät ja sekoittaa ne takaisin happoliuokseen, mikä pidentää akun käyttöikää. Kuorma-autoissa ja muissa suuremmissa ajoneuvoissa voidaan käyttää vastaavalla tavalla toimivia CTEKin 24 voltin akkulatureita.

Neste-, kalsium- ja AGM-akut ovat lyijyhappoakun alatyyppejä, joilla jokaisella on omat etunsa ja haittapuolensa. Myös niiden ylläpitovaatimukset poikkeavat toisistaan.

Nesteakut eli vakio- tai märkäakut hallitsevat edelleen suurta osaa ajoneuvojen akkumarkkinoista. Ensimmäiset niistä olivat hauraita, ylhäältä avoimia lasikoteloita, joihin oli upotettu lyijytankoja. Valmistuksessa ja turvallisuudessa tapahtuneen kehityksen myötä nesteakuista saatiin pian edullinen, luotettava ja – ladattuina ja oikein huollettuna – pitkäikäinen akku ajoneuvokäyttöön.

Myös kalsiumakuilla on merkittävä osuus akkumarkkinoilla. Niiden yleinen rakenne on muutoin sama kuin vakioakuissa, mutta sekä positiivisesti että negatiivisesti varautuneissa levyissä käytetään kalsiumseosta. Sen ansiosta näiden akkujen nestehävikki on noin 80 % pienempi kuin vakionesteakuissa ja ne myös itsepurkautuvat huomattavasti hitaammin, mitkä ovat merkittäviä etuja.

AGM-akut ovat imeytettyjä lasivilla-akkuja, joita kutsutaan myös kuiva-akuksi. Ne ovat lyijyhappoakkujen viimeisin kehitysaskel. AGM-akuissa käytetään veden tai geelin sijasta lasikuitumattoja, joihin elektrolyytti on imeytetty.

Geeliakuissa akkuhappo on jähmetetty geelimäiseksi. Geeliakut kestävät hyvin syväpurkautumista, minkä takia niitä käytetään yleisesti runsaasti sähkölaitteita sisältävissä ajoneuvoissa, sähköpyörätuoleissa ja veneissä.

Kaikissa näissä akuissa käytetään erilaisia, ajoneuvojen tarpeisiin sopeutettuja tekniikoita. Kaikilla näillä akuilla on kuitenkin yksi yhteinen ominaisuus – niistä on pidettävä huolta asianmukaisesti, jotta ne tuottavat luotettavasti tarvittavan virran. Kaikkien akkutyyppien akut itsepurkautuvat luonnollisesti käyttämättöminä, joten kaikki akut on ladattava jossakin vaiheessa. Parhaiten se onnistuu 24 tai 12 voltin CTEK-akkulaturilla.

Toisin kuin monet muut markkinoilla olevat akkulaturit, CTEKin 24 ja 12 voltin akkulaturit lataavat akkua vain tarvittaessa. Kaikki CTEKin laturit pidentävätkin kaikentyyppisten ajoneuvojen akkujen käyttöikää elvyttämällä akkua samalla, kun ne lataavat sitä.