Ons milieu beschermen

Wij hechten grote waarde aan de natuurlijke omgeving en de bescherming ervan voor toekomstige generaties. Daarom gebruiken wij al onze materialen en hulpbronnen op verantwoorde wijze en proberen wij om het energieverbruik te beperken op al onze locaties. 

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze producten en activiteiten voldoen aan de hoge normen van de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance): milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Maar samen met onze partner/eigenaar Altor streven wij ernaar om meer te doen dan alleen maar voldoen aan criteria in ons traject om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zo ons steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst voor iedereen.  

Milieubeleid