Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • PRO60: Hvor lang er vekselstrømsledningen?
  See answer

  2,5 m.

 • PRO60: Hva med gel-batterier? I produktarket står det ingen ting om gel-batterier?
  See answer

  Gel-batterier kan lades med samme modus som et oversvømt blysyrebatteri.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor nært kjøretøyet skal jeg være for at appen skal oppdateres?
  See answer

  Battery Senses rekkevidde er maks. 10 meter. Den effektive rekkevidden kan være mindre hvis det er en hindring – for eksempel en vegg – i veien.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble til selv om jeg har glemt serienummeret mitt?
  See answer

  Ja – du må koble senderen fra batteriet i minst 30 sekunder og deretter koble til på nytt. Følg veiledningen for "tapt kode" i appen.

 • CTX BATTERY SENSE: Når oppdateres informasjonen i appen?
  See answer

  Informasjonen vises i appen når telefonen er innenfor 10 meter for senderen. Hvis du har appen åpen i bakgrunnen, samler den inn data hvert 60. minutt hvis du er innenfor 10 meter for senderen.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.

 • CT5 START/STOP: Hva er nytt med START/STOP-laderen?
  See answer

  START/STOP har blitt utviklet for moderne biler med et start-stopp-system. Den er enkel å bruke og har ikke noen programknapp (modusknapp) – den begynner å virke så snart den kobles til et batteri og er plugget inn i et vegguttak. Den er også enkel å forstå, da den kun har tre LED-er som viser hvilken fase den aktuelt befinner seg i: Kontroll, Lading eller Pleie.

 • CT5 START/STOP: Jeg har et AGM-batteri, men bilen min har ikke et start-stopp-system. Kan jeg fortsatt lade batteriet med en START/STOP-lader?
  See answer

  Ja, det kan du.

 • CT5 START/STOP: Laderen har byttet til feilmodus. Hva kan problemet være?
  See answer

  1. Kontroller først at laderen er korrekt tilkoblet. Kontroller at den positive klemmen (eller maljen) er koblet til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) er koblet til chassiset (eller negative laderterminal), og ikke omvendt.

  2. For å utelukke muligheten for et problem med laderen, test den på et annet batteri.

  3. Laderen kan ha oppdaget et problem inne i batteriet. Laderen vil prøve gjentatte ganger å fortsette, men hvis den ikke kan det, vil den gå over til feilmodus.
  Avhengig av hvor i programmet laderen har stoppet, er det mulig å identifisere et antall årsaker. Hvis både Kontroller lys og Feil-indikatoren (!) lyser samtidig, prøv å gjenstarte ladesyklusen gjennom å koble fra laderen fra uttaket og koble den til igjen. Hvis det stopper igjen ved samme punkt, er batteriet sulfert og må sannsynligvis skiftes ut. Det kan være andre problemer med batteriet som betyr at laderen ikke kan gå ut over kontrollmodus. Hvis laderen går inn i feilmodus når "Ladning" lyser, er det på grunn av et problem med batteriets evne til å holde på ladingen. Dette kan også skje hvis belastningene på batteriet er for store, slik at spenningen reduseres for hurtig. Koble fra disse belastningene og prøv på nytt.

 • MXT 4.0, MXT 14: lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
  See answer

  Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
  Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
  Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
  Test: Skift ut batteriet.