Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg plassere Battery Sense hvor som helst i motorrommet?
  See answer

  Du skal plassere enheten så den ikke kommer i kontakt med bevegelige, skarpe, varme eller andre uegnede overflater.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor mye batterieffekt bruker det?
  See answer

  Det bruker omtrent 1 mA, tilsvarende omtrent 1 Ah per måned. Den normale utladningshastigheten fra et batteri er omtrent 10 mA. Hvis kjøretøyet står ubrukt over en lang periode, anbefaler vi at du lader batteriet.

 • M25, MXS 7000, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus
  See answer

  Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
  Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
  Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
  Test: Skift ut batteriet.

 • XS 800: Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading
  See answer

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
  Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

  Forklaring 2: Defekt batteri.
  Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen skal være ferdig. Hvis spenningen er under 7 V, er batteriet trolig defekt.
  Test: Prøv laderen på et nytt batteri.

 • MXT 4.0, M25, XS 0.8, M300, M200, M15: Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet
  See answer

  Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

  Forklaring: Batterispenningen kan være under 2+/-0.5V.
  Test: Test laderen på et nytt batteri.

 • D250SE, D250SA: Trenger jeg en ekstern regulator for solpanelet?
  See answer

  Nei

 • D250SA: Hvilken sikringsstørrelse skal jeg bruke til D250SA?
  See answer

  30 A

 • CTX BATTERY SENSE: Påvirker dette batteriets administrasjonssystem?
  See answer

  Nei.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvordan skal den negative kabelen kobles til?
  See answer

  Den svarte negative kabelen skal kobles til et jordingspunkt på kjøretøyets chassis (se kjøretøyets brukerhåndbok).

 • MXS 3.6, M45, MXS 3600: og lyser (blinker raskt) samtidig
  See answer

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
  Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.