Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble til selv om jeg har glemt serienummeret mitt?
  See answer

  Ja – du må koble senderen fra batteriet i minst 30 sekunder og deretter koble til på nytt. Følg veiledningen for "tapt kode" i appen.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble telefonen min til mer enn én Battery Sense-enhet?
  See answer

  Ja. Antallet Battery Sense-enheter som du kan koble til, er kun begrenset av telefonens minne.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble laderen min til Battery Sense?
  See answer

  Nei, det kan du ikke. Du trenger CTEK-tilbehør – for more informasjon se
  http:/www.ctek.com/no/no/accessories/

 • CT5 TIME TO GO: Hvor mange ampere gir TIME TO GO?
  See answer

  Det gir maksimum 5 A og varierer avhengig av batteriets behov.

 • CT5 TIME TO GO: Kan jeg bruke laderen på båtbatteriene mine?
  See answer

  Ja, det kan du, hvis du har 12 V blysyrebatterier. Merk at TIME TO GO er optimalisert for batterier fra 20 Ah til 90 Ah (opptil 160 Ah for langsiktig vedlikehold).

 • CT5 TIME TO GO: Hva betyr "GÅ"?
  See answer

  Dette betyr at batteriet er over 80 % ladet og kjøretøyet kan startes. Vi anbefaler at du fullfører ladingen ved første mulighet.

 • CT5 TIME TO GO: Hvordan skal jeg koble til TIME TO GO?
  See answer

  Batterier installert i kjøretøy skal i første instans kobles til i henhold til kjøretøyets brukerhåndbok. Hvis håndboken ikke er tilgjengelig, koble den positive klemmen (eller maljen) til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) til chassiset (eller negative laderterminal). Med et frittstående batteri koble den positive klemmen til plusspolen og den negative klemmen til den minuspolen.

 • M300, M200: Temperaturlampen lyser
  See answer

  Forklaring M200 og M300 kjøpt før 2012: Temperatursensoren er ødelagt. Laderen fungerer fortsatt, men uten temperaturkompensasjon.

  Forklaring M200 og M300 kjøpt fra og med 2012 og senere: Det er normalt – LED-lampen lyser, noe som indikerer at temperatursensoren er aktivert.

 • XS 0.8: Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
  See answer

  Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
  Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.

 • XC 0.8: bytter til når ladingen er stoppet

  Forklaring: Når laderen starter på nytt, overvåkes batterispenningen. Hvis batterispenningen er over 6,5V, starter ikke ladingen. Når batterispenningen er mellom 6,5V og 7,2V, anses batteriet som fulladet. Ladingen starter igjen automatisk når batterispenningen faller under 6,5V.

 • XS 800, XC 0.8: og lyser (blinker raskt) samtidig, og det høres en tikkende lyd

  Forklaring 1: Dårlig forbindelse.
  Test: Flytt klemmene og påse at det ikke er noen løse tilkoblinger i kvikkontakten CONNECT.

  Forklaring 2: Laderen arbeider i avsulfateringsfasen.
  Test: La laderen lade i 24 timer (under en viss overvåking). Hvis laderen ikke begynner å lade (én av lampene lyser) innen 24 timer, er batteriet i svært dårlig stand.

 • MXS 3.6, M45, XC 0.8: Feillampen lyser

  Forklaring: Polvending.
  Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

 • MXS 25, MXT 4.0, M25, PRO25S, PRO25SE, MXS 5.0 CHECK, MXT 14, MXS 7000, XS 0.8, PRO15S, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, M100, M300, MXS 25EC, MXS 5.0 TEST&CHARGE, XS 800, XC 0.8, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet

  Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampen skal lyse.

 • XS 800, XC 0.8: Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket

  Forklaring: Laderen må være koblet til batteri for at lampene skal lyse.

 • XC 0.8: Ingen lamper lyser når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet

  Forklaring: Batterispenningen kan være under 4V.
  Test: Test med et nytt batteri.

 • XC 0.8: Laderen bytter ikke fra til vedlikeholdslading

  Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet samtidig.
  Test: Koble belastningene fra batteriet og prøv å lade på nytt.

  Forklaring 2: Defekt batteri.
  Test: Mål om mulig spenningen i batteriet når ladingen er fullført. Hvis spenningen er under 7 V, er batteriet trolig defekt.
  Test: Prøv laderen på et nytt batteri.

 • XC 0.8: Når jeg starter ladingen, lyser den grønne lysdioden konstant, og den orange dioden blinker raskt. Hva betyr dette?

  Dette kan ha flere årsaker: 1) Dårlig kontakt. Vri litt på kontaktene. Sjekk at CONNECT (eller den hvite plastkontakten på ladekabelen) er satt helt inn. Sjekk også at kontakten med batteriet er god, og at polene er rene. 2) Sulfatert batteri er en sannsynlig forklaring. CTEK-ladere har en unik funksjon som tar seg av dette. Et isolerende lag av blysulfat har dannet seg inni sulfaterte batterier. Laget er ikke helt kontinuerlig, fordi det fortsatt er mulig å måle en spenning over batteriet. I denne situasjonen pulser laderen ut litt energi inntil batteriet begynner å motta lading. Batterier sik 'ikke mottar lading' kan ofte vekkes til live på denne måten. La laderen lade i en time. Hvis det fortsatt blinker på laderen, er batteriet sannsynligvis dødt, og må skiftes ut. Hvis den gule og den grønne indikatoren lyser, har du greid å vekke opp batteriet, og det vil sannsynligvis fungere. Men det er nær slutten av levetiden. Ladere som lader med 5A eller mer, vil trigge alarmer (feilindikatoren lyser) dersom avsulfateringen har fortsatt i mer enn fire timer. Dette er også for å minne deg om at gjenværende batterilevetid er kort. Sulfatkrystallene er store, og ingen lader i verden kan bryte dem ned. 3) Feil i battericelle. Hvis et batteri starter ladingen på normal måte, indikert ved at den oransje indikatoren lyser, men etterfulgt av at denne indikatoren begynner å blinke, er det en feil ett eller annet sted. Den enkleste årsaken til dette er at forbindelsen til batteriet har løsnet og falt av. Men det kan også skyldes et brudd inni batteriet. Sett laderen til AV/STANDBY-modus og deretter tilbake til lading. Hvis det er et brudd, vil ladingen ikke starte.