Kundestøtte

FAQ

Velkommen til CTEK, og takk for at du har valgt å være kunde hos oss.

Vi ønsker å gi best mulig hjelp, og i denne delen finner du vanlige spørsmål, feilsøking, garantiinformasjon og instruksjonsvideoer. Hvis du ikke finner det du leter etter, er det
bare å kontakte oss. For raskest mulig svar, vennligst skriv til oss på svensk eller engelsk.

Trykk på pilen ovenfor for å vise emner for kundestøtte.

Topp 10 vanlige spørsmål

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble til selv om jeg har glemt serienummeret mitt?
  See answer

  Ja – du må koble senderen fra batteriet i minst 30 sekunder og deretter koble til på nytt. Følg veiledningen for "tapt kode" i appen.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble telefonen min til mer enn én Battery Sense-enhet?
  See answer

  Ja. Antallet Battery Sense-enheter som du kan koble til, er kun begrenset av telefonens minne.

 • CTX BATTERY SENSE: Hvor ofte henter Battery Sense inn informasjon fra batteriet?
  See answer

  BATTERY SENSE måler batteriets spenning hvert femte minutt og kalkulerer ladningstilstanden.

 • CTX BATTERY SENSE: Kan jeg koble laderen min til Battery Sense?
  See answer

  Nei, det kan du ikke. Du trenger CTEK-tilbehør – for more informasjon se
  http:/www.ctek.com/no/no/accessories/

 • CT5 TIME TO GO: Hvor mange ampere gir TIME TO GO?
  See answer

  Det gir maksimum 5 A og varierer avhengig av batteriets behov.

 • CT5 TIME TO GO: Kan jeg bruke laderen på båtbatteriene mine?
  See answer

  Ja, det kan du, hvis du har 12 V blysyrebatterier. Merk at TIME TO GO er optimalisert for batterier fra 20 Ah til 90 Ah (opptil 160 Ah for langsiktig vedlikehold).

 • CT5 TIME TO GO: Hva betyr "GÅ"?
  See answer

  Dette betyr at batteriet er over 80 % ladet og kjøretøyet kan startes. Vi anbefaler at du fullfører ladingen ved første mulighet.

 • CT5 TIME TO GO: Hvordan skal jeg koble til TIME TO GO?
  See answer

  Batterier installert i kjøretøy skal i første instans kobles til i henhold til kjøretøyets brukerhåndbok. Hvis håndboken ikke er tilgjengelig, koble den positive klemmen (eller maljen) til batteriets plusspol (eller positive laderterminal) og den negative klemmen (eller maljen) til chassiset (eller negative laderterminal). Med et frittstående batteri koble den positive klemmen til plusspolen og den negative klemmen til den minuspolen.

 • M300, M200: Temperaturlampen lyser
  See answer

  Forklaring M200 og M300 kjøpt før 2012: Temperatursensoren er ødelagt. Laderen fungerer fortsatt, men uten temperaturkompensasjon.

  Forklaring M200 og M300 kjøpt fra og med 2012 og senere: Det er normalt – LED-lampen lyser, noe som indikerer at temperatursensoren er aktivert.

 • XS 0.8: Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket
  See answer

  Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
  Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.

 • MXT 4.0, MXT 14: blinker, og skifter så til

  Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.

 • M25, MXS 7000, M100, M300, MXS 25EC, ZAFIR 100, M200, M15, MXS 7.0: lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus

  Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
  Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
  Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
  Test: Skift ut batteriet.

 • MXT 4.0, MXT 14: lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus

  Hvis batterispenningen ikke er over 25,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

  Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
  Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
  Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
  Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

  Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
  Test: Skift ut batteriet.

 • MXS 5.0 CHECK, XS 0.8, MXS 5.0, MXS 5.0 POLAR, MXS 10EC, MXS 10, MXS 5.0 TEST&CHARGE: blinker

  Hvis batteriet er tomt eller hvis batterispenningen er for lav, begynner lampen å blinke for å angi at enheten har gått i strømsparingsmodus.
  Test: Test laderen på et nytt batteri.

 • lyser

  Forklaring: Denne lampen lyser når laderen har en strøminnstilling under maksimum.

 • lyser

  Forklaring: Denne lampen lyser når ladingen er stoppet eller ikke er startet. Trykk på START/PAUSE-knappen for å starte eller gjenoppta ladingen.

 • MXTS 70/50: lyser

  Forklaring: Denne LED-lampen lyser når ladingen er avsluttet eller ikke har begynt ennå. Trykk på START/STOP-knappen for å starte eller gjenoppta.

 • CTX BATTERY SENSE: BATTERY SENSE-hurtigsjekk

  Når du legger til en sender for første gang:
  1. Er Bluetooth på i innstillingene på telefonen
  2. Er du nært nok (10 meter)
  3. Ingen tykke vegger mellom telefonen og Battery Sense?

  Ved gjentakende problemer med å legge til en sender:
  4. Er det mer enn én Battery Sense innen 10 meter?

  Under oppdatering:
  1–3 som beskrevet ovenfor.
  4.  Prøv “dra for å oppdatere” – hva skjer?

  For å motta varsler:
  1. Er varsler aktivert på telefonen?
  2. Er varsler aktivert i appen?
  3. Sørg for at Bluetooth er slått på.
  4. Ikke lukk appen ved å sveipe den bort fra listen over nylig brukte apper.
  5. Åpne appen hvis du får et varsel om å aktivere bakgrunnsoperasjonen på nytt etter 7 dager, i tilfelle operativsystemet lukket appen.
  6. Sørg for å være tilstrekkelig nær Battery Sense (10 meter) med jevne mellomrom.

 • PRO60: Blir den varm?

  PRO60 vil generere varme under den normale arbeidssyklusen, men effektiviteten til enheten betyr at varmegenereringen vil holdes på et minimum.

 • CTEK MONITOR
  Hvorfor er skjermen på min CTEK MONITOR tom?

  Kontroller at kablingen er riktig og sikkert avsluttet. Kontroller sikringen, og kontroller at batteriet ikke er helt utladet.