COVID-19 UPDATE: We're open for business as usual – thanks for visiting our site.

M300

Det ideelle valget for lader av marine batterier

M300

Det ideelle valget for lader av marine batterier

M300

Det ideelle valget for lader av marine batterier
Mangler bilde

Produktinformasjon

 • Produktinformasjon

  Det ideelle valget for lader av marine batterier

  Kompakt, tøff og kraftig

  M300 anbefales for båteiere som trenger hurtig og effektiv lading for større driftsbatterier.

  M300 12V, 25A er det ideelle valget for gjenopprettingslading og vedlikehold av alle typer marine batterier fra 40Ah til 500Ah. Den har en rekke funksjoner, inkludert en Recond-modus for rekondisjonering av dyputladede batterier, og en temperatursensor som optimerer ladingen hvis temperaturen avviker fra +25ºC. Den har også en spesiell Silent Night-modus som reduserer støyen fra viften ved å senke utgangseffekten under perioder med lavt energiforbruk, slik som om natten. M300 leveres med en lang 4m kabel med maljer for enkel installasjon på båten.

   ;*;Lader og vedlikeholder batterier fra 40Ah opptil 500Ah. ;*;Recond-program for dyputladede batterier ;*;Analysetrinn for å kontrollere om batteriet kan holde på ladningen ;*;Temperaturkompensert ;*;Kortslutningssikker
    ;*;Kompakt tøff design ;*;Silent Night-modus ;*;IP44-klassifisert, slik at den egner seg til utendørs bruk ;*;Sikker, gnistfri drift ;*;5 års garanti
    Teknisk informasjon
    Driftstemperatur, omgivelser
    -20 °C til +50 °C
    Garanti
    5 år
    Inn
    170–260 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A
    Ut
    14.4 V, 25 A
    Returstrøm*
    Mindre enn 2 Ah/måned
    Batterityper
    12 V:, WET, MF, AGM, GEL
    Batterikapasitet
    40–500 Ah
    Inntrengningsbeskyttelse
    IP44
    Rippel**
    Mindre enn 4 %
    Brukermanual

    M300-manual-low-NO-NO.pdf

    M300-safetyinstruction-low-NO-NO.pdf
   • Inne i boksen
    Produktark

    M300-productsheet-low-NO-NO.pdf
    FAQ
    Temperaturlampen lyser See answer
    Forklaring M200 og M300 kjøpt før 2012: Temperatursensoren er ødelagt. Laderen fungerer fortsatt, men uten temperaturkompensasjon.

    Forklaring M200 og M300 kjøpt fra og med 2012 og senere: Det er normalt – LED-lampen lyser, noe som indikerer at temperatursensoren er aktivert.
    Temperaturlampen blinker See answer
    Forklaring M200 og M300 kjøpt i 2012 og senere: Temperaturen er over + 65 °C. Ladingen avbrytes. Trykk på MODE-knappen for å starte ladingen på nytt når temperaturen er under + 65 °C.
    Feillampen lyser See answer
    Forklaring 1: Polvending.
    Test: Kontroller at + (pluss)-kabelen/-klemmen er koblet til + (pluss)-polen og at – (minus)-kabelen/-klemmen er koblet til – (minus)-polen.

    Forklaring 2: Batteriet er koblet til belastninger som krever mer strøm enn laderen kan forsyne.
    Test: Slå av eller koble fra belastningene ved lading.

    Forklaring 3: Klemmene er kortsluttet i strømforsyningsmodus.
    Test: Skill klemmene.
    Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til nettuttaket See answer
    Forklaring: Én av lampene på nederste rad skal lyse når laderen er koblet til nettuttaket.
    Test: Kontroller at det er strøm i nettuttaket.
    lyser i 4 timer og skifter så til feilmodus See answer
    Hvis batterispenningen ikke er over 12,5 V etter fire timer, går laderen i feilmodus fordi spenningen ikke har økt slik den skulle.

    Forklaring 1: Batteriet er for stort i forhold til laderens kapasitet.
    Test: Kontroller at batteriet/batteristørrelsen ikke er større enn anbefalingene.
    Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

    Forklaring 2: Store belastninger er koblet til batteriet.
    Test: Koble fra batteriet og prøv å lade det uten belastningene.
    Test: Forsøk å starte laderen på nytt, for det kan hende at laderen trenger mer tid til å lade batteriet.

    Forklaring 3: Hvis batteriet er varmt og/eller koker voldsomt under ladingen, skyldes det trolig en defekt celle i batteriet.
    Test: Skift ut batteriet.
    Laderen er i vedlikeholdsmodus, men det ser ikke ut til at gjenoppbyggingen er fullført See answer
    Recond-programmet begynner med det vanlige ladeprogrammet, men har en kondisjoneringsfase etter ladingen, som automatisk etterfølges av vedlikeholdsprogrammet. Recond-lyset “R” på øverste rad kan være vanskelig å se ettersom det tennes etter den tredje ladelampen. Det slås av når kondisjoneringen er fullført (varighet: 0,5–4 timer). Deretter tennes det fjerde, grønne vedlikeholdslyset.
    blinker og skifter så til feilmodus See answer
    Forklaring: Batteriet er trolig for sulfatert til å få liv i. Batteriet er defekt og må skiftes ut.
    Ingen lamper lyser i øverste rad når laderen er koblet til både nettuttaket og batteriet See answer
    Lampene på nederste rad lyser, og du kan ikke endre lademodus. Ingen av lampene i øverste rad angir ladestatus.

    Forklaring: Batterispenningen kan være under 2+/-0.5V.
    Test: Test laderen på et nytt batteri.
    lyser og skifter så til feilmodus See answer
    Analysefasen tester om batteriet kan holde på ladingen.

    Forklaring 1: Store belastninger er koblet til batteriet og tapper spenningen.
    Test: Koble fra batteriet og prøv på nytt.

    Forklaring 2: Batteriet kan ikke holde på ladingen.
    Test: Batteriet må skiftes ut.
    Ingen lamper lyser når laderen bare er koblet til batteriet See answer
    Forklaring: Pluggen må være tilkoblet for at lampen skal lyse.