FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Vores ofte stillede spørgsmål med ofte stillede spørgsmål og svar kan altid findes i den orange fane til højre, uanset hvilken side du besøger på ctek.com. 
Eller klik her.
 


1. Må jeg lade opladeren være tilsluttet batteriet i lang tid?

Ja. CTEK-opladere er designet til at oplade et batteri helt og derefter automatisk skifte til langtidsvedligeholdelse. Før du lader opladeren stå uden opsyn i et langt tidsrum, skal du sikre dig, at batteriet er helt opladet (den grønne LED lyser).

 

2. Hvilken oplader er egnet til mit køretøj?

Du skal vælge oplader alt efter størrelsen på dit batteri. Jo flere ampere opladeren kan levere, jo hurtigere bliver batteriet genopladet. På hjemmesiden kan du se det ideelle batteristørrelsesområde for hver oplader i dens tekniske specifikationer.

 

3. Kan jeg oplade mit køretøj gennem 12 V (cig)-stikket? 

Ja, hvis der stadig er strøm i stikket, når motoren slukkes, og nøglen tages ud af tændingen. Se køretøjets instruktionsbog, kontakt bilforhandleren, eller test det ved hjælp af en hvilken som helst anden adapter til cigarettænderen, der virker i din bil. 

 

4. Kan jeg bruge en mindre eller større oplader end anbefalet til mit batteri?

Vælg oplader ud fra størrelsen på dit batteri. Opladning med en mindre oplader end anbefalet vil tage længere tid og forlænger ikke batteriets levetid og ydeevne optimalt. Hvis dit batteri har en Ah-rating, der overstiger grænsen for opladeren, kan det betyde, at opladeren ikke er i stand til at oplade batteriet tilstrækkeligt, og kan endda føre til, at det bliver afladet. Opladning med en større oplader end anbefalet resulterer ikke i et fuldt opladet batteri og forlænger ikke batteriets levetid og ydeevne optimalt.

 

5. I CTEK-manualen står der: "Slut den sorte klemme til køretøjets chassis i god afstand fra brændstofrøret og batteriet".  På billedet ved siden af er den sorte klemme forbundet til batteriets negative pol. Hvad er korrekt? 

Når du bruger en CTEK-oplader, kan du bruge begge tilslutninger.  Opladeren skal tilsluttes som beskrevet i køretøjets instruktionsbog. Medmindre andet anbefales i instruktionsbogen, skal det negative eller sorte stik forbindes sikkert til chassiset.

Stikkene på gamle "ikke-intelligente" opladere kan afgive en gnist, hvis stikkene rører hinanden, hvilket kan være farligt, hvis dette sker i nærheden af batteriet. Hvis man holder stikkene fra hinanden og sikrer, at det positive forbindelsespunkt er så langt væk fra det negative forbindelsespunkt som muligt, vil medvirke til at minimere en eventuel risiko. Hvis køretøjet har BMS, må du ikke tilslutte til den negative batteripol, men forbindelsen skal ske til jord- eller stelpunktet, og hvis du er i tvivl, skal du tilslutte klemmen til det nærmeste jord- eller stelpunkt.

Der må gerne permanent være sluttet øjer til batteriet, da opladeren normalt ikke er tilsluttet kablet med øje, så der er ingen risiko ved dette. Øjeforbindelserne giver dig også tiltrækkelig tid til at kontrollere, at de rigtige tilslutningspunkter anvendes. Hvis batteriet frakobles eller fjernes fra køretøjet, kan begge forbindelser desuden også foretages direkte til batteripolen.

 

6. Kan jeg oplade batteriet uden at tage det ud af køretøjet eller uden at åbne hætterne?

Der er ingen grund til at frakoble eller fjerne batteriet fra køretøjet – eller åbne batterihætterne – under opladning. CTEK-opladere er gnistfri, beskyttet mod omvendt polaritet og elektronisk sikre.

 

7. Min oplader går aldrig længere end til vedligeholdelsesniveauet (det første grønne niveau). 

Opladeren forbliver i vedligeholdelsestilstand i 10 dage, hvilket holder batteriet opladet ved det mindst mulige strømforbrug.  Efter 10 dage går programmet videre til det sidste stadie – impulsniveau – til langvarig vedligeholdelse. 

 

8. Min oplader bliver meget varm – er det normalt?

Ja, det er normalt, når opladeren er på hårdt arbejde i grundopladningsfasen. Varmen genereres under visse omstændigheder, afhængigt af den type batteri, der oplades.  Opladeren opvarmes ikke nødvendigvis, når den oplader andre typer batteri.

 

9. Min oplader vil ikke starte opladning – er den i stykker? 

CTEK-opladere skal bruge noget modspænding for at påbegynde levering af spænding/strøm.  Hvis der er en dårlig forbindelse mellem opladeren og batteriet, starter opladningen ikke. Hvis batteriet er under 2 V, starter opladningen ikke.

 

10. Kan jeg oplade litiumbatterier med en almindelig CTEK-oplader og almindelige batterier med en litiumoplader?

Nej. Litiumbatterier kræver en anden type oplader end blybatterier. Vi anbefaler ikke at bruge en CTEK-oplader, der er designet til blybatterier. Opladning af blybatterier med en litiumoplader vil ikke give de bedste resultater og kan ikke anbefales.