20A OFF GRID

Med CTEK 20A OFF GRID CHARGING SYSTEM lades batteribanken din mens du kjører. Slik unngår du flatt batteri, og kan kjøre lenger uten å måtte koble til en stasjonær lader. Du kan lade fra en smart-alternator eller solkraft, og du kan enkelt sjekke hvor mye kapasitet som gjenstår og hvor lang tid det er igjen før batteriene er utladet.

Ikke lenger i produksjon

Artikkelnr. 40-256

Beskrivelse


12V | Lading uten nett for dynamoer og solpaneler


D250SA-laderen kan hente energi fra smart-alternatorer, solpaneler og vindkraft. Den skiller mellom start- og servicebatteriene, og gir maksimal utnyttelse av begge batteriene uten fare for at startbatteriet ikke har nok kraft til å starte motoren. CTEK MONITOR overvåker spenningen og strømmen (lading og utlading) konstant for å vise deg nøyaktig hvor mye batterikapasitet som gjenstår og hvor mange timer du har igjen før batteribanken er tom.

Funksjoner


  • Inngående spenning 11,5 – 23 V DC; 14,4/14,7 V-ladespenning.
  • Vedlikeholdslading av startbatteri
  • Regulator for solpanel med Maximum Power Point Tracking
  • Forenkler montering av og ytelsen for ekstrabatterier for propell og anker
  • Maksimal batterikapasitet gjennom fullading av batteriet
  • Kortere ladetid
  • Senket kostnadene gjennom redusert tomgang og effektiv bruk av alternator og solkraft
  • Sprut- og støvsikker (IP65)

Følg CTEK på instagram

Er du interessert i å lære mer om CTEK-merket, maksimere batteriytelsen eller bærekraftig lading? Følg oss @ctekchargers og @ctekemobility for inspirerende oppdateringer og siste nytt om våre produkter og batteriadministrasjonsløsninger.