1.    Databeskyttelse

Denne personvernerklæringen ("Kunngjøring") gjelder for CTEK Holding AB og alle dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ("CTEK", "vi", "oss" eller "vår, vårt, våre") når vi behandler personopplysninger om personer som besøker nettstedet vårt, bruker våre digitale produkter og tjenester eller kontakter oss for generelle spørsmål eller andre formål.

Beskyttelse av personvernet ditt er svært viktig for CTEK, og vi behandler personopplysninger i samsvar med kunngjøringen og gjeldende lovgivning, inkludert GDPR (2016/679) (General Data Protection Regulation – generell forskrift om databeskyttelse) og andre gjeldende nasjonale lover angående i land der vi befinner oss. For mer informasjon om GDPR, se https://gdpr-info.eu.

2.    Rettigheter og valg

Du kan når som helst utøve rettighetene dine i forhold til personopplysningene dine som vi behandler:

 • Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot visse typer behandling av personopplysninger, inkludert for eksempel behandling av personopplysningene dine for markedsføringsformål eller når vi på annen måte baserer behandlingen vår av personopplysningene dine på en legitim interesse.
 • Rett til innsyn og korrigering: Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene som er relatert til deg. Dette inkluderer for eksempel retten til å bli informert om hvorvidt personopplysninger om deg behandles eller ikke, hvilke personopplysninger som behandles, og formålet med behandlingen. Du har også rett til å be om at unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger blir korrigert.
 • Rett til sletting: Du kan også be om at personopplysningene dine slettes, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, behandlingen er ulovlig eller personopplysningene må slettes for at vi skal kunne overholde et juridisk krav.
 • Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, for eksempel hvis du har bestridt nøyaktigheten av personopplysningene, behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av personopplysningene, personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for (du trenger imidlertid personopplysningene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav), eller du har protestert mot behandling som vi har basert på legitime interesser (der behandlingen vil bli begrenset i påvente av vår bekreftelse om våre legitime interesser for å behandle personopplysningene overstyrer dine egne). 
 • Rett til dataportabilitet: Hvis personopplysninger om deg som du har oppgitt, blir behandlet automatisk med ditt samtykke eller i samsvar med en kontrakt mellom deg og CTEK, kan du be om at opplysningene oppgis i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du kan også be om at personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig, dersom dette er teknisk mulig.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt: I tilfeller der behandlingen er basert på samtykket ditt, har du rett til å trekke tilbake samtykket til slik behandling når som helst.

 

Vi kan overføre personopplysningene dine til tredjeparter under visse lovlige omstendigheter, som angitt i denne kunngjøringen, og i enkelte tilfeller til et annet land enn landet du bor eller jobber i. Slike land kan være utenfor EU/EØS.

Hvis du har en klage på hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker mer informasjon, kan du når som helst kontakte oss på følgende e-postadresse: support@ctek.com.

Du har alltid rett til å sende inn en klage til de relevante tilsynsmyndighetene, spesielt der du bor, jobber eller der det har skjedd et påstått brudd på GDPR. Du kan finne de relevante myndighetene i landet ditt her:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

3.    Innsamling av informasjon

Vi samler inn informasjon fra deg når du kontakter oss via et kontaktskjema, nettprat, på telefonen, via e-post eller foretar et kjøp i nettbutikken. Vi samler også inn informasjon fra deg når du bruker de digitale tjenestene våre relatert til tilknyttede produkter. 

Informasjonen som samles inn, er dataene du oppgir til oss, inkludert, men ikke begrenset til navn, e-postadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, språkpreferanse, serienummer på produktet og/eller kredittkortinformasjon.

Vi vil også registrere tekniske og operasjonelle data fra det CTEK-tilkoblede produktet ditt.

Vi vil også registrere anonyme data fra appene våre ved krasj for å få mer inngående informasjon om uønsket appadferd.

Når du besøker nettsidene våre, mottar og lagrer vi i tillegg informasjon fra datamaskinen og nettleseren automatisk via informasjonskapsler, inkludert IP-adressen din, programvare- og maskinvareinformasjon, operativsystem og nettlesertype og den forespurte siden.

Vi vil også samle inn kontaktinformasjonen din (for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer), stillingstittel og annen informasjon som du eller bedriften din har oppgitt til oss, dersom du er ansatt eller en annen type representant for et selskap som har, har hatt eller inngår en kommersiell relasjon med oss, eller hvis du er en eneforhandler som har en kommersiell relasjon med oss, inkludert leieforhold (slike personer heretter referert til som "representanter", og slike kommersielle partnere heretter referert til som "kommersielle partnere"). 

4.    Formål med behandlingen og juridisk grunnlag

Informasjonen vi samler inn fra deg behandles, dvs. oppbevares, lagres, samles inn, overføres, avsløres eller på annen måte håndteres, med ulike formål avhengig av årsaken til hvorfor du kontakter oss. Noen vanlige formål med behandlingen vår av den ovennevnte informasjonen er imidlertid følgende:

 • Hvis du er en representant, vil vi sende deg informasjon om produktene eller tjenestene våre via e-post (hvis du eller den kommersielle partneren har oppgitt e-postadressen din til oss) med mindre du har bedt oss om å la være. Denne bruken av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse i å markedsføre produktene og tjenestene våre.
 • Vi vil administrere og svare på forespørsler eller spørsmål fra deg hvis du som enkeltperson eller som representant kontakter oss på e-post eller telefon (hvis du har oppgitt dette til oss). Denne bruken av personopplysningene er basert på vår legitime interesse i å svare deg eller behandle forespørslene dine.
 • Vi er i stand til å utføre tjenesten vår, for eksempel administrere og levere produktet du eller den kommersielle partneren har kjøpt fra oss, og hjelpe deg som enkeltperson eller representant med eventuelle spørsmål i forbindelse med et kjøp. Denne bruken av personopplysningene dine er basert på oppfyllelse av en kontrakt med deg (hvis du er en enkeltperson eller en enehandler), og vi bruker dataene til å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser og utøve våre rettigheter eller våre legitime interesser (hvis du er en representant) for å oppfylle kontraktsforholdet med den kommersielle partneren og gjøre bruk av våre rettigheter.
 • Hvis den kommersielle partneren er en leietaker hos oss, vil vi administrere og gjennomføre leieforholdet mellom den kommersielle partneren og oss. Denne bruken av personopplysningene dine (som en representant for leietakeren) er basert på vår legitime interesse i å oppfylle kontraktsforholdet med den kommersielle partneren.
 • forbedre nettsiden og nettbutikken vår. Denne bruken av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse i å forbedre og utvikle virksomheten vår.
 • Vi kan forbedre kundeservicen vår for å gi deg en bedre opplevelse. Denne bruken av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse i å forbedre og utvikle kundeservicen og bistå kundene våre.
 • Det gjør også av vi kan administrere jobbsøknader og kontakte potensielle kandidater. Denne bruken av personopplysningene dine er basert på vår legitime interesse i å administrere jobbsøknader som vi mottar.
 • Du kan opprette og administrere kontoen din. Denne bruken er basert på oppfyllelsen av en kontrakt.
 • Vi kan forbedre, løse feil og feilsøke produktene og tjenestene våre. Dette vil være en statistisk gjennomgang av bruken av CTEK-tilkoblede produkter for å forstå hvordan de brukes og hvordan vi kan fortsette å møte behovene til kundene våre. Denne bruken er basert på vår legitime interesse.
 • Vi kan innfri juridiske krav, for eksempel bokføringsforskrifter. Vi gjennomfører denne behandlingen fordi vi er forpliktet til å gjøre dette i henhold til gjeldende lov.

 

5.    Offentliggjøring til tredjeparter

Grunnet det faktum at vi har flere tilknyttede selskaper og datterselskaper som utfører forretningsaktiviteter i andre land rundt om i verden, kan personopplysningene, avhengig av årsaken til at du kontakter oss, overføres til slike tilknyttede selskaper og datterselskaper. Vi baserer en slik overføring på en legitim interesse i å sørge for effektiv administrasjon innad i CTEK-konsernet. Se nedenfor for informasjon om overføring til tredjeland.

Ellers vil vi ikke selge, bytte eller på andre måter overføre eller avsløre personlig identifiserbar informasjon til tredjeparter, med mindre vi er pålagt å gjøre dette i henhold til gjeldende lover. Vi kan imidlertid overføre data til pålitelige tredjepartsleverandører for at de skal kunne levere tjenester til oss, hjelpe oss med å utvikle nettstedet vårt eller selskapet vårt eller hjelpe oss med å oppfylle forpliktelser, for eksempel levere bestillinger osv. Kun personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle formålene nevnt ovenfor, vil bli oppgitt til disse tredjepartsleverandørene. Alle tredjepartsleverandører må følge våre instruksjoner og gjeldende skriftlige avtaler for databehandlere (inkludert forpliktelser om konfidensialitet) og eventuelle andre avtaler som er inngått mellom oss og våre tredjepartsleverandører, og de må implementere adekvate tekniske og organisatoriske tiltak for beskyttelse av personopplysningene.

Vi vil dele informasjon med rådgivere og myndigheter om nødvendig, for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel, situasjoner som utgjør en potensiell risiko for den fysiske sikkerheten til en person, brudd på bruksvilkårene våre eller når det kreves i henhold til gjeldende lov, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

6.    Overføring til tredjeland

Vi behandler primært personopplysninger på servere innenfor EU/EØS.

Vi kan imidlertid overføre opplysningene dine fra et sted innenfor EU/EØS. Graden av informasjonsbeskyttelse i land utenfor EU/EØS kan være lavere enn innenfor EØS. Vi overfører personopplysninger til USA ("USA"), Australia, Kina, Hongkong. Når vi overfører personopplysninger til noen av disse landene, vil vi implementere adekvate tiltak i henhold til GDPR for å sikre at din personlige informasjon forblir beskyttet og sikker. Våre internasjonale overføringer av personopplysninger er basert på EU-kommisjonens standardklausuler for beskyttelse av data (artikkel 46.2 i GDPR), https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en, for visse overføringer til USA, EU-U.S. Privacy Shield, (beslutning om adekvathet, artikkel 45 i GDPR), https://www.privacyshield.gov/welcome, og for visse overføringer fra Kina, basert på loven om datasikkerhet i Kina. 

7.    Informasjonsbeskyttelse

Vi vil kun behandle personopplysninger for formålene de ble samlet inn for, og som fremsatt ovenfor. Personopplysninger behandles ikke lenger enn det som er nødvendig for det spesielle formålet, eller i henhold til krav i lovverket til gjeldende EU-land eller medlemsstat. For nøyaktige oppbevaringstider for ulike typer personlig informasjon kan du kontakte oss ved å bruke e-postadresse som er angitt nedenfor. Vi iverksetter en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi bruker avanserte krypteringsmetoder for å beskytte data som overføres over Internett. Tilgang til personopplysninger er begrenset til ansatte som skal utføre en bestemt jobb der de trenger tilgang til dataene. Serverne som brukes til å håndtere personlig identifiserbar informasjon, er lagret i et sikkert miljø, og tilgangen til dem er beskyttet fysisk og logisk.

8.    Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tilgangen til nettsidene våre. I tillegg gir informasjonskapslene våre en bedre brukeropplevelse ved å spore og målrette mot interessene til brukeren. Informasjonen som samles inn, er digitale informasjonsdata som geografisk plassering, IP-adresse, nettlesertype og enhetstype. Du kan velge om du vil godta informasjonskapsler. Informasjonskapslene som er oppført ovenfor, kan kontrolleres via nettleserinnstillingene i de fleste nettlesere. Du kan unngå å motta informasjonskapsler ved å justere nettleseren. Dette kan imidlertid føre til at tjenestene på nettsidene ikke fungerer optimalt. Metoden som brukes for å blokkere informasjonskapsler, avhenger av nettleseren som brukes. Se "Hjelp" eller en tilsvarende meny i nettleseren for instruksjoner. Du kan også ofte endre innstillinger i forbindelse med en bestemt type informasjonskapsel. Bruken vår av informasjonskapsler er generelt ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon på nettstedet vårt. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se retningslinjene våre for informasjonskapsler, tilgjengelig på www.ctek.com

9.    Administrer personlig informasjon og kontakt

CTEK er kontrollør for personopplysningene for formålene beskrevet ovenfor. Hvis du har spørsmål angående behandlingen vår av personopplysninger, kan du kontakte oss på support@ctek.com. Du kan også bruke denne e-postadressen hvis du vil protestere mot behandlingen vår, motta informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller oppdatere, flytte eller be om sletting av personopplysningene dine. 

10.    Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene for integritet fra tid til annen. Informasjon om slike endringer blir publisert på www.ctek.com.
 

Sist oppdatert 2023-09-18