Batterilading

Etter hvert som kjøretøyteknologien utvikles, utsettes batteriet for stadig større press. Dette gjør at batterilading har blitt en helt essensiell del av bilvedlikehold, og bør anses som like viktig som å sjekke dekktrykket og oljenivået.

Det finnes for tiden en rekke forskjellige batteriladere på markedet, de fleste av typen smartladere og dryppladere. Smartladere gir derimot en langt tryggere og mer effektiv måte å vedlikeholde og forlenge batteriets levetid på.

Så snart batteriet har nådd sitt optimale ladenivå, vil en drypplader kun gi en viss lademengde i en kort tid, før den slår seg av. Denne prosessen gjentas til batteriet tas ut av laderen. På denne måten kan batteriet potensielt overlades, slik at det tørkes ut, utsondrer gasser, og til syvende og sist gjøres ubrukelig.

CTEKs smartladere går over til pulslading så snart batteriet er fulladet. I stedet for å gi en viss mengde lading og kalkulere batteriets behov, vil en CTEK-lader kommunisere konstant med batteriet, slik at den bare reagerer og lader det opp ved behov.

I pulserende vedlikeholdsmodus kan batteriet lade seg ut til et visst nivå på naturlig måte, før det lades helt opp på nytt. Denne typen batterilading vil både redusere faren for overlading, samtidig som batteriet trenes opp på samme måte som når det brukes, noe som igjen vil forlenge dets levetid betydelig.