Batterivedlikehold

Den raske utviklingen innen kjøretøyteknologi legger økende press på batteriet bare for å holde kjøretøyet i gang på vanlig måte. Derfor er regelmessig vedlikehold av batteriet viktigere i dag enn noensinne.

Batteriteknologien har hatt en enorm utvikling de siste årene, og den fortsetter. Følgen av disse utviklingene er at batteriene må lades og vedlikeholdes på en bestemt måte, men ikke alle ladere er egnet for dette.

Tradisjonelle batteriladere er generelt uegnet til å utføre batterivedlikehold fordi de behandler alle batterier på samme måte, og bare tilfører stabil, men uregulert strøm til batteriet. Dette kan fort føre til over- eller underlading av batteriet og derigjennom redusere levetiden.

Til sammenligning gjør CTEK batterivedlikeholdet til en rask, enkel og svært effektiv prosess. Smartladerne leser og kommuniserer med batteriet kontinuerlig og lader bare ved direkte behov. Man unngår muligheten for unødvendig lading av batteriet, og ved å sikre at batteriet pleies i tillegg til å lades, forlenges levetiden betydelig.