Bilbatterier

Det finnes en rekke bilbatterier tilgjengelig for tiden – deriblant våtcelle, kalsium og AGM (Absorbed Glass Mat). Hver av disse må vedlikeholdes på litt forskjellig måte, men alle kan lades opp og vedlikeholdes med en 24 V- eller 12 V-batterilader fra CTEK.

En 12 V-batterilader som for eksempel MXS 5.0 lader og vedlikeholder bilbatteriet i en rekke faser. Først fjerner den svovelen fra platene på innsiden, før denne brytes den ned og blandes tilbake i syreløsningen for å gi batteriet nytt liv. CTEKs 24 V-batteriladere utfører den samme oppgaven for lastebiler og andre store kjøretøyer.

Våtcelle, kalsium og AGM er alle ulike varianter av blysyrebatteriet som har ulike fordeler, ulemper og vedlikeholdsbehov.

Våtcelle-batterier for bil, eller frittventilerte batterier som de også kalles, dominerer fremdeles en stor del av bilbatterimarkedet. De første våtcellebatteriene var skjøre glassbeholdere med blystenger hengende fra en åpen topp. Fremskrittene i produksjons- og sikkerhetsteknikker har derimot ført til at våtcellebatteriet har utviklet seg til et rimelig, pålitelig og – hvis det blir ladet og vedlikeholdt riktig – holdbart kjøretøybatteri.

Kalsiumbatterier opptar også en stor del av batterimarkedet, og har den samme generiske sammensetningen som våtcellebatterier med unntak av at både de positive og de negative platene er byttet ut med kalsiumlegering. Det fører til at væsketapet er ca. 80 % lavere enn i et normalt våtcellebatteri, og selvutladningsfrekvensen er betydelig lavere, noe som igjen gir store fordeler for dem som oppbevarer enhetene.

AGM (Absorbed Glass Mat) , eller tørrbatterier som de også kalles, er det nyeste trinnet i utviklingen av blysyrebatteriet. I stedet for vann eller gel bruker et AGM-batteri en separator i glassfiber til å holde elektrolyttene på plass.

GEL-batterier inneholder syre i geléform. GEL-batterier kan motstå dyputlading og er for eksempel brukt i elektriske rullestoler og kjøretøyer som har krevende elektronisk utstyr, samt i båter.

Alle disse bilbatteriene innehar ulike teknologier som er tilpasset de ulike behovene. Alle har likevel én ting til felles: de må vedlikeholdes nøye for å sikre at de gir den nødvendige energien når de brukes. Ingen av dem er uten selvutlading, og vil derfor på et eller annet tidspunkt alle kreve lading. CTEKs 24 V- eller 12 V-batteriladere sørger for oppladingen.

I motsetning til mange batteriladere på markedet, reagerer CTEKs 24 V- eller 12 V-batteriladere bare på batteriets behov. Det betyr at alle CTEK-ladere er egnet til å lade, pleie og forlenge levetiden til alle de ovennevnte bilbatteriene.