Bilbatterilader

Finn den rette bilbatteriladeren for deg

En bilbatterilader er ikke til for å ta opp plass i garasjen og bare brukes når kjøretøyet ikke vil starte. Akkurat som du tar vare på andre deler av bilen, må også bilbatteriet pleies. Bruk av riktig batterilader kan bidra til dette.

Alle batterier krever lading fra tid til annen, og CTEKs store utvalg er egnet for kondisjonering, lading og vedlikehold av alle typer blysyrebatterier. En 12-volts bilbatterilader vil trolig oppfylle behovene dine, men det er en del forskjellige å velge mellom.

En smart batterilader skal ikke bare lade, den skal utføre en serie av andre faser, eksempelvis gjenoppretting for å forlenge batteriets levetid og holde det i best mulig stand. Om det er svoveldannelse på platene på innsiden eller om batteriet er helt utladet på grunn av sjelden eller kort kjøring, vil en smart batterilader fra CTEK gi batteriet en ny levetid.

  • MXS 3.8 – Dette er en av CTEKs enklere modeller, men den gir all-round-lading gjennom en sjutrinns ladesyklus som omfatter en avsulfateringsfunksjon og vedlikeholdslading.
  • MXS 5.0 – En førsteklasses lader med åtte trinn i syklusen og en spesialfunksjon for kondisjonering. Den har en funksjon for batteridiagnose, slik at du kjenner ladetilstanden og om batteriet kan holde på ladingen. I likhet med alle CTEK-ladere har den en optimert lademodus for de gangene det er nødvendig med mer kraft i lave temperaturer.
  • MXS 7.0 – En flott universallader med noe mer kraft, inkludert en batterikapasitet på 14–150 Ah og opptil 225 Ah for vedlikehold. Dette er også en åttetrinns lader, og den har også en strømforsyningsmodus som gjør at batteriet kan kobles fra kjøretøyet uten at viktige konfigureringsdata går tapt.

Dette er bare tre av CTEKs smarte batteriladere.
Klikk her for å få mer informasjon og se hele 12-voltsutvalget.

Det kreves ingen spesialistkunnskaper for å bruke dem, og de kan også trygt være tilkoblet i lange perioder, selv måneder, fordi de oppfyller batteriets behov.

De er helautomatiske og beskyttet mot polvending og gnister, slik at du kan føle deg trygg uansett hvilken billader fra CTEK du velger.