Ladernes funksjonalitet

Ladingen har til hensikt å regenerere de aktive materialene svovelsyre(H2SO4), bly(Pb) og blyoksid (PbO2) fra blysulfatet (PbSO4) som dannes under utladingen.

Blysulfat er nødvendig i hele prosessen. Det er når blysulfatkrystallene blir store, at problemene oppstår.

En ladekurve (eller en ladealgoritme for å være presis) beskriver hvordan batteriet får energi under hele ladeprosedyren. DIN-standard 41773 inneholder retningslinjer for hvordan denne typen algoritme struktureres.

Men det viktigste er kunnskapen om hvordan et batteri må behandles for å sikre at det alltid er i best mulig tilstand, der målet er den lengste levetiden og den høyeste kapasiteten. Det finnes ingen universalmetode som løser alle problemer på en optimal måte. Selve batteriet kan produseres på en rekke ulike måter. Man må også ta med i betraktningen måten batteriet og laderen brukes sammen på. Derfor blir antallet algoritmer enormt. Det er stor forskjell på en moderne primær flerfasebatterilader med svitsjemodus og en lineær omformerlader, som er den typen man finner hos bildelforhandlere og billigbutikker.

Et par interessante detaljer fra kurven:

  • Selv om batteriladeren er merket med en høy ampereverdi, måles dette vanligvis med et batteri som er nede på 5–6 V. Et mer realistisk tall er 75 % av strømstyrken i markedet. Men dette faller raskt når batterispenningen stiger.
  • Den primære batteriladeren med svitsjemodus kan bli hengende etter til å begynne med når det er snakk om hvor mye energi det forsyner batteriet med, men den tar det raskt igjen.
  • Den lineære batteriladeren har problemer med å fylle batteriet, selv ved høy spenning. På det tidspunktet gir batteriladeren mye mer varme enn strøm, og ikke særlig mer ladestrøm til batteriet.
  • En batterilader som ikke kan gi konstant spenning, kan ikke lade batteriet helt opp. I stedet vil batteriet avgi gasser og miste væske. En tommelfingerregel er at 80 % lading oppnås i første fase. Alle enkle, regulerte batteriladere går ned til en lavere spenning etter å ha nådd 14,4 V, men det kan ta uker å lade de resterende 20 %.