Lineære ladere

Det er dessverre ikke alle strømnett som gir en konstant spenning på 230 V. Selv mindre variasjoner fra strømnettet kan føre til at batteriet underlades eller utsondrer gasser (koker). Ved underlading konverteres ikke den negative platen fullt ut, og noe av materialet vil være inaktivt. Ved overlading koker batteriet slik at det tørker ut. Varmeutviklingen ødelegger dessuten blyplatene.

CTEKs primære batterilader med brytermodus berøres ikke av variasjoner i strømspenningen, og kan lade batteriet effektivt.