Velkommen til SKILLBase

Vi jobber kontinuerlig for å gi partnerne og leverandørene våre støtten de trenger, gjennom SKILLBase-programmet. Dette kan de bruke for å utvide bedriften, engasjere brukerfellesskapene sine og styrke økonomien sin.

Vi lanserte opplæringsprogrammet for partnere, SKILLBase, i 2015. Formålet var å gi våre profesjonelle kunder en inngående forståelse av CTEKs produkter, samt videreutvikle ferdighetene deres innen batterivedlikehold. Ett år senere åpnet vi CTEK PoWeR Centre – vårt førsteklasses opplærings- og produktutviklingsanlegg som også rommer SKILLBase-programmet

SKILLBase leveres av kvalifiserte og erfarne kursledere, og følger en modulmetode som gjør at vi kan skreddersy opplæringsprogrammene etter dine og teamets behov.

Registrer/logg inn på Skill Base her - The SKILLBase partner training website is currently under development. We aim to have the site running again during the summer of 2022.