Velkommen til SKILLBASE

Vi jobber kontinuerlig for å gi partnerne og leverandørene våre støtten de trenger, gjennom SKILLBASE-programmet. Dette kan de bruke for å utvide bedriften, engasjere brukerfellesskapene sine og styrke økonomien sin.

Vi lanserte opplæringsprogrammet for partnere, SKILLBASE, i 2015. Formålet var å gi våre profesjonelle kunder en inngående forståelse av CTEKs produkter, samt videreutvikle ferdighetene deres innen batterivedlikehold. Ett år senere åpnet vi CTEK PoWeR Centre – vårt førsteklasses opplærings- og produktutviklingsanlegg som også rommer SKILLBASE-programmet

SKILLBASE leveres av kvalifiserte og erfarne kursledere, og følger en modulmetode som gjør at vi kan skreddersy opplæringsprogrammene etter dine og teamets behov.