Allt fler laddstationer på Aimo Parks anläggningar i Sverige 

Med cirka 250 000 parkeringsplatser fördelade på mer än 6 000 parkeringsanläggningar är Aimo Park ett av Sveriges ledande parkeringsbolag för framförallt elbilar. I Sverige samarbetar Aimo Park med ett stort antal fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting för att löpande installera nya laddstationer. 

– Vi installerar laddstationer i samråd med våra uppdragsgivare som oftast är fastighetsägare. Behovet ökar i takt med att fler och fler elbilar dyker upp på marknaden, säger Matias Åkesson, inköpsansvarig Aimo Park Sweden AB. 

Hållbarhet har varit ett viktig ledord i arbetet med att tillse att man på företagets parkeringsanläggningar kan erbjuda laddplatser från CTEK.  

– Hållbarhetsfrågan har blivit allt viktigare för oss. Inte minst efter att vi fick japanska ägare för cirka tre år sedan. Dessutom är det ett krav både från våra uppdragsgivare och även våra kunder att det ska finnas fler laddplatser i de garage och p-platser som vi hanterar, säger Matias Åkesson. 

Anledningen till att Aimo Park valde att samarbeta med CTEK är en kombination av flera faktorer.  

– Vi valde CTEK eftersom bolaget har bra produkter, det är korta leveranstider och det var ett pris som vi tyckte var okej. 

Installationen av laddstationerna på Aimo Parks parkeringsanläggningar har överlag gått bra. 

– Installationer skiljer sig från fall till fall då varje garage har sina utmaningar i allt från tillgång på el till var laddplatserna kan monteras. Lastbalansering av elen har varit en viktig variabel för oss då det ofta finns en begränsning i tillgången på el. 

Enligt Matias Åkesson jobbar bolaget hårt med att infria önskemålen från fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting på att installera nya laddstationer. 

– Det är en ständig dialog kring utbyggnad av antalet laddplatser och önskemålen lär knappast minska framöver. 

Han får medhåll av Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK. 

– Antalet elbilar på våra svenska vägar fortsätter slå rekord och nya politiska beslut om utbyggnad av svensk laddinfrastruktur börjar slå igenom på bred front. Detta är några av drivkrafterna bakom utbyggnaden av svensk laddinfrastruktur och vi är glada över att CTEK spelar en viktig roll i resan mot en grönare och mer hållbar värld.