SKILLBASE – Skapar kraftfulla samarbeten genom utbildning

Att behärska kunskapen om våra produkter och deras tillämpningsområden är nyckeln till framgång.

Vi arbetar för att ge våra partners och installatörer det stöd du behöver för att bygga upp din verksamhet med kursprogrammet SKILLBASE. Gå med i kursprogrammet för att få omfattande CTEK-produktkunskaper och utveckla viktiga färdigheter och kunskaper för maximala försäljningsresultat och kundnöjdhet.